Webbkurs om diskrimineringslagen och lika villkor på KI

KI:s webbkurs om diskrimineringslagen och lika villkor finns tillgänglig för alla studenter och anställda vid KI. Den tar ungefär en timme att genomföra.

Syftet med kursen är att du ska känna till den lagstiftning för universitet och högskolor som finns i Sverige avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling samt KI:s tillämpning av reglerna och KI:s ärendehantering.

Gör utbildningen som en introduktion till lika villkor vid KI. Du kan sedan komplettera med seminarier och föreläsningar. Information om dessa läggs upp på sidan om Lika villkor mfl platser.

Så kommer du åt kursen
Logga in på kursen i kurs- och programwebben Canvas med ditt vanliga KI-ID.