Webbkurs om diskrimineringslagen och lika villkor på KI

KI:s webbkurs om diskrimineringslagen och lika villkor finns tillgänglig för alla studenter och anställda vid KI.

Tangentbord och dator.

Webbkurs på Canvas


Logga in på kursen i Canvas med KI-ID.

Den tar ungefär 1 timme att genomföra.

Syftet med kursen är att du ska känna till den lagstiftning för universitet och högskolor som finns i Sverige avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling samt KI:s tillämpning av reglerna och KI:s ärendehantering.

Gör utbildningen som en introduktion till lika villkor vid KI. Du kan sedan komplettera med seminarier och föreläsningar. Information om dessa läggs upp på sidan om Lika villkor.