Internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi (IDAHOT) 17 maj

IDAHOT instiftades 2004 för att uppmärksamma våld och diskriminering som hbtqi-personer utsätts för runt om i världen. På KI finns en forskargrupp om hbtqi och hälsa samt ett internt arbete för att förebygga diskriminering och trakasserier inom lika villkorsarbetet.

KI har en forskargrupp om hbtqi och hälsa 

KI-forskaren Richard Bränström leder en forskargrupp med målet att öka kunskap om faktorer som påverkar hälsan och välbefinnandet hos hbtqi-personer och att utveckla interventioner för att förbättra situationen i dessa grupper.
Läs mer om Richard Bränströms forskargrupp och de senaste publikationerna.

Tips på förebyggande arbete

KI arbetar för att förebygga diskriminering och trakasserier för bland andra hbtqi-personer genom lika villkorsarbetet, ett arbete för en inkluderande arbets- och studiemiljö avseende hela diskrimineringslagen. 

iStock Photo
Foto: iStock.

Tre tips för att arbeta hbtqi-inkluderande: 

  • Öka dina kunskaper om hbtqi-personers livsvillkor – det finns flera webbutbildningar om hbtqi-frågor. 
  • Använd ett språk som inkluderar hbtqi-personer och ställ öppna frågor och möjliggör öppenhet. 
  • Reflektera kring vilka normer som påverkar dig och antaganden du gör kring kön och sexualitet. 

Titta på ett KI-seminarium om hbtqi och hälsa 

2019 uppmärksammade KI IDAHOT genom ett öppet lunchseminarium om hbtqi och hälsa. 

Föreläsare är Richard Bränström, docent i folkhälsovetenskap vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Richards forskning fokuserar på hur sociala, psykologiska och samhälleliga faktorer påverkar hälsan hos homosexuella, bisexuella och transpersoner.  
Läs mer om Richard Bränströms forskning

Föreläsningen hölls på engelska och live-streamades. Här kan du se den i efterhand: