Styrdokument

Vår verksamhet styrs av lagar samt statliga och lokala avtal. Här hittar du styrdokument som föreskrifter, riktlinjer, policy, strategi, handlingsplan och anvisningar inom Karolinska Institutet. Du kan söka bland dem eller filtrera fram de dokument du vill hitta baserat på kriterierna nedan. Aktuella styrdokument håller fortfarande på att läggas över i listan som alltså ännu inte är komplett.

Typ av dokument Kategori Titel Beslutsdatum Handläggs av Beslut
Anvisningar Övergripande frågor Anvisningar för ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet Strategiskt ledningsstöd Universitetsdirektören
Föreskrifter Övergripande frågor, Organisation Föreskrifter för val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet Juridiska avdelningen Konsistoriet
Riktlinjer Övergripande frågor Riktlinjer för förvaltning och repatriering av mänskliga kvarlevor i de anatomiska samlingarna Strategiskt ledningsstöd Konsistoriet
Föreskrifter HR Föreskrifter om andra anställningar än läraranställningar HR-avdelningen Rektor
Riktlinjer Forskning Riktlinjer för de strategiska forskningsområdena vid Karolinska Institutet Kansliet för forskning och forskarutbildning Kommittén för forskning
Anvisningar Övergripande frågor The President's decision-making procedures and delegation rules Strategiskt ledningsstöd President
Föreskrifter Övergripande frågor, HR Rektors besluts- och delegationsordning Strategiskt ledningsstöd Rektor
Anvisningar Forskarutbildning Anvisningar för handläggning av indragning och återfående av resurser för en doktorand Juridiska avdelningen Kommittén för utbildning på forskarnivå
Policy Övergripande frågor Policy för strategiska partnerskap med internationella lärosäten, företag och organisationer Fakultetskansliet och internationella relationer Rektor
Anvisningar Organisation Anvisningar för slutberedning av ärenden inom universitetsförvaltningen Juridiska avdelningen Universitetsdirektören

Organisation och övergripande frågor