Styrdokument

Vår verksamhet styrs av lagar samt statliga och lokala avtal. Här hittar du styrdokument som föreskrifter, riktlinjer, policy, strategi, handlingsplan och anvisningar inom Karolinska Institutet. Du kan söka bland dem eller filtrera fram de dokument du vill hitta baserat på kriterierna nedan. Aktuella styrdokument håller fortfarande på att läggas över i listan som alltså ännu inte är komplett.

Typ av dokument Kategori Titel Beslutsdatum Handläggs av Beslut
Policy Kommunikation Språkpolicy Kommunikationsavdelningen Rektor
Policy Övergripande frågor, HR Uppförandekod vid internationell studentmobilitet Fakultetskansliet och internationella relationer Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Anvisningar HR Anvisningar för ersättning i samband med tjänsteresor HR-avdelningen Universitetsdirektören
Riktlinjer HR Riktlinjer för friskvårdsförmåner HR-avdelningen Rektor
Riktlinjer HR Riktlinjer för tjänsteresor HR-avdelningen Rektor
Riktlinjer Forskning Riktlinjer för de strategiska forskningsområdena vid Karolinska Institutet Kansliet för forskning och forskarutbildning Kommittén för forskning
Riktlinjer Övergripande frågor, Organisation Riktlinjer för intern styrning och kontroll Strategiskt ledningsstöd Konsistoriet
Riktlinjer Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Universitetsgemensamma riktlinjer för användningen och kvalitetssäkringen av lokalt beslutade urvalsgrunder Antagning examen och disputation Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Riktlinjer Övergripande frågor Riktlinjer för utdelning av Karolinska Institutets medaljer Research Support Office Rektor
Anvisningar Övergripande frågor Anvisningar för ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet Strategiskt ledningsstöd Universitetsdirektören