Om KI RIMS

Den här sidan ger en introduktion till KI RIMS, KI:s system för forskningsinformation. Här beskrivs systemets funktioner, vilka datakällor som ligger till grund för informationen samt vilka användningsområden systemet kan ha.

Vad är KI RIMS?

Ett Research Information Management System (RIMS) är ett system som hanterar forskningsinformation och dess syfte är att samla in, förbättra och synliggöra informationen om lärosätets forskning. Systemet KI valt heter Symplectic Elements och det är en mjukvarutjänst som erbjuds av det brittiska företaget Symplectic som är en del av företaget Digital Science.


I KI RIMS samlas bland annat uppgifter om publikationer och forskningsbidrag. Forskare kan till exempel använda den samlade informationen till att generera sitt CV och sin publikationslista. KI RIMS har tre huvudfunktioner – Insamling, komplettering och synliggörande.

KI RIMS har tre huvudfunktioner – Insamling, komplettering och synliggörande.
KI RIMS har tre huvudfunktioner – Insamling, komplettering och synliggörande. Foto: NA

Hur fungerar KI RIMS?

Till KI RIMS hämtas data från andra system inom och utanför lärosätet och kopplas ihop automatiskt vilket underlättar för forskare på KI att hålla informationen om sin egen och sin grupps forskning och publikationer uppdaterad. Det går även att lägga in och uppdatera information manuellt.

Från KI RIMS hämtas också information till profilsidor och gruppsidor på ki.se, till exempel publikationslistor och gruppmedlemmar.

Datakällor för KI RIMS

KI RIMS hämtar information automatiskt från flera olika källsystem på KI:

 • Från IDAC hämtas namn, telefonnummer och e-postadress
 • Från Primula / UBW Anknutna hämtas anställningar 
 • Från Primula hämtas docentur vid KI
 • Från Ladok hämtas examina från KI
 • Från Bibliometrisystemet hämtas vetenskapliga publikationer samt personers forskningsområde och nuvarande USV-enhet
 • Från KI Open Archive hämtas avhandlingar från KI

I KI RIMS finns även stora mängder information från flera externa datakällor som antingen dyker upp som förslag på publikationer eller forskningsbidrag under Pending eller berikar redan bekräftade objekt med både fylligare och fler typer av metadata:

KI RIMS är beroende av den data som finns i olika system och att den går att integrera. I dagsläget går det inte att integrera allt som står på önskelistan, men utveckling pågår löpande.

I skissen nedan illustreras hur informationen hanteras och visas upp:

KI RIMS innehåller information från ett antal olika system. Externa användare kan nå informationen via ki.se. Interna användare kan både nå och interagera med informationen (t ex ta ut en CV eller lägga in meriter) i KI RIMS via reserachinformation.ki.se.
KI RIMS innehåller information från ett antal olika system. Externa användare kan nå informationen via ki.se. Interna användare kan både nå och interagera med informationen (t ex ta ut en CV eller lägga in meriter) i KI RIMS via reserachinformation.ki.se. Foto: projektgruppen

Vad är skillnaden mellan bibliometrisystemet och KI RIMS?

Skillnaderna mellan bibliometrisystemet och KI RIMS
Bibliometrisystemet KI RIMS
Högre datakvalitet Hög, men inte ofelbar datakvalitet
Används för publikationsanalyser och resursfördelning Används för att visa och återanvända forskningsinformation
Bara publikationer från PubMed och Web of Science från 1995 Fler publikationstyper från fler källor samt möjlighet att lägga till publikationer manuellt

Även om mycket av informationen i bibliometrisystemet förs över till KI RIMS kommer biblometrisystemet fortsätta att användas som grund för resursfördelningen och för publikationsanalyser inom överskådlig tid. Det är därför fortsatt viktigt att verifiera dina publikationer i bibliometrisystemet.

TIPS: Ta för vana att verifiera dina publikationer i bibliometrisystemet innan du går in och kompletterar dina publikationer i KI RIMS.

Vilken information i KI RIMS visas på ki.se?

Profilsida

På ki.se finns det så kallade profilsidor för alla medarbetare. Profilsidan innehåller kontaktuppgifter till dig och kan också utökas med mer information om din bakgrund, vad du arbetar med, uppdrag, publikationer med mera. 

Du kan i stor utsträckning styra vilken information som visas på din profilsida på ki.se genom att växla mellan synlighetesnivåerna Public och Internal i KI RIMS.

En skiss på hur den nya personliga profilsidan kommer att se ut då information samlas under olika flikar.
Skiss på den nya personliga profilsidan. Foto: N/A

Gruppsida

Alla grupper kommer att ha en egen gruppsida i KI RIMS. Den skickas vidare till ki.se och kan berikas och publiceras där av en redaktör. Viss information hämtas från KI RIMS och viss information lägger redaktören in i webbpubliceringssystemet. 

På sidorna om webbpublicering kan du läsa mer om de nya gruppsidorna.

Ett exempel på hur en ny forskargruppssida kan komma att se ut.
Exempel på hur en ny forskargruppsida kan komma att se ut. Foto: N/A

Filtrera forskningsinformation

Filtreringsfunktionen som är under utveckling söker och filtrerar både i person- och gruppinformation. Filtreringen använder sig av de etiketter, "Labels" du sätter på dig själv och dina publikationer och forskningsbidrag. Det är därför viktigt att du har ämnesord på dig själv. 

Användningsområden

Här är exempel på användningsområden där KI RIMS kan göra nytta:

 • Som forskare kan du enkelt ta ut en publikationslista för att kunna använda i ditt CV eller meritportfölj.
 • Som forskare kan du komplettera och lägga in information om dig själv och din forskning utöver den som genereras automatiskt för att öka synligheten och sökbarheten.
 • Som ansvarig för ett centrum eller nätverk kan du använda ämnesord för att beskriva er forskning, vilket underlättar för andra att hitta rätt forskningsområde.
 • Som dekan, prefekt, eller forskningssamordnare kan du ta reda på vilken forskning som finns på KI:s institutioner för att främja samarbeten.
 • Som forskargruppsledare kan du ta reda på vilka på KI som forskar inom områden som angränsar till ditt eget för att kunna föreslå samarbeten.               
 • Som forskningsledare får du en mer lättskött webbsida som gör det enklare för andra att hitta information om gruppens medlemmar, forskning, publikationer, pågående och avslutade projekt.
 • Som vetenskaplig ledare kan du få en översikt av forskningen inom din gruppering för att kunna planera verksamheten.
 • Som journalist, administratör eller beslutsfattare kan du hitta en expert inom ett forskningsområde på KI för att få underlag till det du arbetar med.

Introduktionsfilm om KI RIMS

De första sex minuterna av den här introduktionsfilmen går igenom vad KI RIMS är och hur systemet fungerar. Resten av filmen är en kort demonstration av vad du kan göra i systemet. Introducing KI RIMS - KI's new system for research information - KI PLAY
Sara Janzen
2024-05-16