Frågor och svar om KI RIMS

Den här sidan kommer att växa fram utifrån frågor som inkommer till supporten. Många svar kan du troligen hitta i de instruktioner som finns för de olika delarna i systemet.

Allmänt

Hur mycket information ska jag lägga in i KI RIMS / visa upp på ki.se?

Hur mycket information du lägger till på ditt konto i KI RIMS, och hur mycket av den du väljer att visa på din profilsida, beror på dina behov. För dig som inte forskar räcker det till exempel att lägga till en bild och en kort beskrivning av din roll på KI.

För dig som forskar rekommenderar vi att lägga till information i KI RIMS så att din profilsida på ki.se motsvarar ett kort CV. Glöm inte att komplettera med relevanta Labels för att du ska bli hittbar i filtersöket på ki.se.

För dig som vill finns dock möjlighet att använda KI RIMS för att kontinuerligt samla dina meriter och generera CV:n, vilket kan vara till stor nytta om du någon gång i framtiden behöver fylla i KI:s meritportfölj. Använd gärna guiden Jobba med din meritportfölj i KI RIMS för att vara säker på att du lägger in lagom mycket informationen på rätt ställe från början. 

Du kan ändra synlighetsnivån till Internal för de objekt du bara vill ha med i CV:n men inte vill visa på ki.se.

Kan jag ändra felaktig information om mig och min forskning i KI RIMS?

Om det är möjligt är det oftast bäst att korrigera felaktigheter direkt i källsystemet, men, ja, om det gäller information om dina publikationer, forskningsbidrag och yrkesmeriter kan du rätta den direkt i KI RIMS genom att lägga på en manuell post. På sidan Ändra information i KI RIMS som kommit från andra källsystem beskriver vi hur du gör.

Kontaktinformationen som visas på din profilsida på ki.se kan du oftast inte redigera i KI RIMS. Mer information om hur kontaktuppgifter och organisationstillhörighet hanteras finns på sidan Hantera din profilinformation i KI RIMS.

Profilsidan på ki.se

Varför finns det ingen länk till min forskargrupp?

Under rubriken Del av: i din profilruta visas normalt sett både en länk till din institution och din forskargrupp. Saknas länken till forskargruppen kan det bero på att du inte är medlem i gruppen i IDAC som KI RIMS hämtar information om grupper och gruppmedlemmar ifrån. Det kan också bero på att din forskargrupp ännu inte har en sida på ki.se som är skapad enligt den nya gruppsidtypen som innehåller information från KI RIMS. 

Hur lägger jag till en titel under mitt namn i profilrutan?

Vissa titlar under ditt namn visas automatiskt, som till exempel docent, prefekt och din nuvarande anställning på KI. 

Om du vill lägga till en annan titel kan du markera motsvarande Employment eller Leadership/responsibility assignment som en favorit genom att klicka på hjärt-ikonen.

Publikationer

Vad är skillnaden mellan bibliometrisystemet och KI RIMS?

Bibliometrisystemet har generellt sett högre datakvalitet än KI RIMS och kommer därför fortsatt att användas för publikationsanalyser och resursfördelning. 

KI RIMS å andra sidan används för att visa upp och återanvända forskningsinformation och det är från KI RIMS som innehållet i fliken Publikationer på din profilsida på ki.se hämtas. KI RIMS innehåller fler publikationstyper och fler källor än bibliometrisystemet som bara har artiklar som finns i Pubmed och Web of Science. KI RIMS erbjuder också möjligheten att lägga till publikationer manuellt. 

De publikationer du verifierar i bibliometrisystemet förs automatiskt över till KI RIMS. Det är därför bra att ha som vana att alltid verifiera i bibliometrisystemet först och därefter lägga till de publikationer som eventuellt saknas i publikationslistan i KI RIMS. Ändringar du gör i KI RIMS kommer inte över till bibliometrisystemet. 

 

Måste jag verifiera mina artiklar i bibliometrisystemet om jag har claimat dem i KI RIMS? 

Ja, precis som tidigare måste du verifiera dina vetenskapliga publikationer i KI:s bibliometridatabas

De publikationer som du verifierar i bibliometrisystemet läggs automatiskt till bland dina bekräftade (claimed) publikationer i KI RIMS nästa dag. Dessa publikationer har med sig extra information från bibliometrisystemet om kopplingar till KI-institutioner, huvudsakligt MeSH-ämne (major topic, vilket används i filtersöket) samt om publikationen är öppet publicerad.

Varför syns inte min artikel i KI RIMS som jag verifierat i bibliometrisystemet? 

Publikationsflödet från bibliometrisystemet till KI RIMS körs bara en gång per dygn, så artiklar du verifierat i bibliometrisystemet syns tidigast nästa dag i KI RIMS.

Min publikation har fel publikationstyp i KI RIMS, kan jag ändra? 

Ja, du kan ändra publikationstyp, men det kan vara bra att känna till att alla ändringar du gör på en publikation i KI RIMS slår igenom i alla publikationslistor från KI RIMS för samtliga medförfattare. 

Hur du ändrar publikationstyp finns beskrivet på sidan Publikationstyper i KI RIMS.

Du kan inte ändra publikationstyp i bibliometrisystemet och ändringar du gör i KI RIMS kommer inte att föras över dit. Om du vill ändra publikationstyp i bibliometrisystemet behöver du kontakta Pubmed eller Web of Science och be dem rätta felet.

CM
Innehållsgranskare:
Sara Janzen
2024-06-03