Icons symbolising the functionality of RIMS

KI RIMS

KI RIMS (Research Information Management System) hanterar forskningsinformation och dess syfte är att samla in, förbättra och synliggöra informationen om KI:s forskning. Här samlas bland annat uppgifter om publikationer och forskningsanslag och forskare kan till exempel använda den samlade informationen till att generera sitt CV och sin publikationslista.

Foto: N/A

Instruktioner

Kontakt och support

Nyheter och workshoppar

Nyheter om KI RIMS

Workshoppar om KI RIMS