KI RIMS-panelen

Vill du vara med och påverka arbetet med KI RIMS? Gå med i KI RIMS-panelen! Syftet med panelen är att samla intressenter och användare för samarbete, dialog och gemensam utveckling av KI RIMS.

Panelens syfte

Rekrytering för användartester

Genom KI RIMS-panelen identifierar och engagerar vi personer för användartester. Detta ger oss värdefull feedback från faktiska användare av KI RIMS och möjliggör förbättringar och anpassningar baserade på verkliga användarupplevelser för olika delar och aspekter av systemet.
 

Återkoppling från verksamheten

Medlemmarna i panelen agerar som representanter för olika delar av KI. Genom att lyfta frågor i KI RIMS-panelen skapas en kanal för verksamheten att ge återkoppling och påverka systemet både på kort och lång sikt. Detta säkerställer att KI RIMS utvecklas i linje med verksamhetens behov och prioriteringar.
 

Forum för förankring

Medlemmarna i panelen kan fungera som en kommunikationskanal för att sprida information om KI RIMS inom verksamheten. Det möjliggör förtydligande och förankring av olika beslut och vägval av systemet och dess användande.

Så funkar KI RIMS-panelen

Vem kan vara med? 

Alla användare och intressenter av KI RIMS är välkomna att vara med i panelen.

Hur går arbetet till? 

Frågor till panelens medlemmar kan komma via mejl, i Teams eller på gemensamma möten.

Hur går jag med? 

Mejla Emma Almroth eller gå med i panelens Team. GRP_RIMS_Panelen | General | Microsoft Teams. Du måste ha ett KI -konto för att kunna gå med.
 

Profile image

Emma Almroth

Projektledare
+46852484147
EA
Innehållsgranskare:
Johanna Säll
2024-06-11