Skip to main content

UBW Anknutna

UBW Anknutna är systemet där all data om anknutna hanteras. Tillsammans med ett antal andra bakomliggande system, främst IDAC ersatte det våren 2019 systemet KIMKAT.

Verkstäder och utbildningar i IDAC och UBW Anknutna