UBW Anknutna

UBW Anknutna är systemet där all data om anknutna hanteras. Tillsammans med ett antal andra bakomliggande system, främst IDAC ersatte det våren 2019 systemet KIMKAT.

Verkstäder och utbildningar i IDAC och UBW Anknutna