Hantera informationen om din forskargrupp i KI RIMS

Din forskargruppsida på KI.se hämtar delvis sin information från KI RIMS. Här hittar du instruktioner för hur du hanterar den informationen.

Grundinformationen som visas på gruppens sida på ki.se hämtas från KI RIMS. Redaktionellt material kan läggas till i webbpubliceringssystemet (Drupal). I KI RIMS kan du välja vilka medlemmar, publikationer och forskningsbidrag som ska visas på webben. Du kan även tagga gruppen med ämne och välja vem som ska visas som kontaktperson.

Tips! Förbered gärna arbetet genom att se till att alla medlemmar i gruppen har bekräftat (claim) sina publikationer och sina forskningsbidrag i KI RIMS.

Kom igång

För att redigera din grupps information loggar du in i KI RIMS

Klicka på menyn (tre vågräta streck) högst upp till vänster på sidan. I fliken System Admin, välj Group Management och klicka på Manage Groups.

Om du vet vad gruppens namn i organisationsträdet kan du söka på namnet i sökfältet under Find a group (exempelvis: H5.Klin Mikrobiologi.Sällberg). Du kan även leta fram din grupp via Group hierarchy (organisationsträdet).

Sidan du kommer till heter Group details. Den är uppdelad i följande moduler: 

 • Membership: Här listas de medlemmar som hör till din grupp. Informationen hämtas från Primula.
 • Group record: Här anger du det namn och den ingress gruppen ska ha på sidan på ki.se. Du kan också genom att dölja eller lägga till medlemmar bestämma vilka som ska visas på fliken Medlemmar och kontakt.
 • Related groups: Här visas gruppens placering i organisationsträdet. Informationen hämtas från IDAC och går inte att ändra i KI RIMS. Om något inte stämmer kontakta din institutions IDAC-administratör.
 • Relationships: Här väljer du ut vilka forskningsbidrag som ska visas på din gruppsida på ki.se, samt vilka publikationer du vill ska visas under rubriken Utvalda publikationer på fliken publikationer. Du kan också ange om gruppen har en specifik kontaktperson.
 • Labels: Här lägger du till forskningsämne för gruppen för ökad hittbarhet på webben.

OBS! Ändra inte inställningarna för gruppen i den översta modulen. (förkryssat i bild nedan) Om du gör ändringar där så kan det påverka var din forskargruppsida syns på webben och att inte allt innehåll visas.

Skärmdump på inställningar användaren ej ska ändra för forskargrupper i KI RIMS markerade med ett kryss
Inställningar att ej ändra för forskargrupper i KI RIMS

Namn på gruppen och ingress 

Klicka på Edit record för att komma till redigeringsläge. Det gör du på pennsymbolen i nedre högra hörnet.

Screenshot

Description of research area / name of unit

I det här fältet lägger du in det beskrivande namnet på gruppen (exempelvis: Klinisk cancerepidemiologi). Använd ej semikolon (;) i din text.

Group leader name and type of group

Skriv in namnet på gruppledaren samt typ av grupp (exempelvis: Kalle Karlssons forskargrupp/labb/team).

Alternative names

Har gruppen även ett alternativt namn eller en akronym kan du lägga till det här. Alternativa namn syns inte på ki.se men används av sökmotorer.

Preamble/Overview text

Ingressen är en kort sammanfattning som kommer att visas på toppen av sidan. För sökbarhet och användarvänlighet så ska alla sidor på ki.se, inklusive forskargrupper ha en ingress. Den hjälper läsaren att förstå vad sidan handlar om och hjälper sökmotorer att hitta till din grupp. Max 500 tecken. Använd ej semikolon (;) i din text.

Om namngivning av grupper

Namnet på gruppen utgör alltid titeln på en forskargrupps sida på ki.se. På KI:s webbplats ska namnet på en forskande grupp innehålla tre komponenter: ett beskrivande namn/forskningsinriktning (dvs vad gruppen arbetar med); typ av grupp (forskargrupp, grupp, team, labb, enhet eller liknande), samt gruppledarens namn (kan dock vid behov utelämnas). 

Exempel:

 • Klinisk cancerepidemiologi – Forskargrupp (labb/team) Kalle Karlsson
 • Klinisk cancerepidemiologi – Kalle Karlssons grupp (forskargrupp/labb/team)
 • Forskargruppen inom klinisk cancerepidemiologi
 • Klinisk cancerepidemiologi – forskargrupp

Kontrollera med din institution så att namngivning blir konsekvent. Vi rekommenderar att namnet på gruppen sammanlagt består av 60-80 tecken.

Gruppledare och medlemmar i gruppen

Group leader / PI

Klicka på Edit Record (samma som för titel/namn för gruppen och ingress)

Lägg till dig själv och eventuellt andra gruppledare i det här fältet.  Koppla gruppledaren till gruppen genom att söka i KI RIMS och välj add.

Om personen finns i KI RIMS så ser det ut så här:

Screenshot

Klicka på Yes.

Om du inte får träff i KI RIMS så ser det ut så här:

Screenshot

Klicka på edit och gör en ny sökning. Tips för att hitta personen:

 • Gå in på personens profilsida på KI och kopiera namnet. 
 • Flera efternamn? Prova med ett bindestreck eller endast ett av efternamnen.
 • Har namnet specialtecken? Prova att skriva namnet i en förenklad version. Till exempel blir: ñ = n, é=e, ü=u.
 • Flera personer med samma namn? Testa varje tills du hittar rätt.

Om du fortfarande inte hittar personen hör av dig till KI RIMS supporten

Members outside formal group

Lägg till andra personer med koppling till din grupp. Till exempel alumni, studenter och personal från andra grupper/enheter. Dessa listas med för- och efternamn under rubriken Andra personer med koppling till gruppen på fliken Medarbetare och kontakt. Fyll i fälten och klicka på add.

Members excluded from group page at ki.se

Här kan du dölja personer som organisatoriskt tillhör din grupp men som du inte vill ska listas som medlemmar på din sida på ki.se. Var noggrann med att koppla till rätt person som du gör när du kopplar gruppledare. (se ovan)

Utvalda publikationer för gruppen

Du kan välja vilka publikationer som ska visas under rubriken Utvalda publikationer på fliken Publikationer på sidan. Minst en medlem i gruppen behöver ha publikationen i sin publikationslista i KI RIMS med synlighetsnivå public. Här hittar du instruktioner för hur du hanterar publikationer i KI RIMS

 1. Gå till modulen Relationships.
 2. Klicka på Create New och välj Publication.
 3. Använd sökfunktionen för att hitta den önskade publikationen.
 4. I sökresultatlistan markerar du publikationen. (klicka i rutan till vänster om titeln)
 5. Klicka på Link Selected och välj Highlighted by. (repetera  punkt 1-5 för att lägga till fler publikationer)
 6. Avsluta genom att klicka på Done när du är klar.
Screenshot

Utvalda forskningsbidrag för gruppen

Du kan välja vilka forskningsbidrag som ska visas på fliken Finansiering på gruppens sida. Titel, länk till finansiärens beskrivning och finansiärens namn är det som syns i listan.

Om du inte hittar gruppens forskningsbidrag i söket så kan det bero på att du inte har bekräftat (claimat) dem i KI RIMS eller behöver lägga till dem manuellt via profilsidan. Här hittar du instruktioner för hur du hanterar dina forskningsbidrag i KI RIMS

 1. Gå till modulen Relationships.
 2. Klicka på Create New och välj Grants.
 3. Använd sökfunktionen för att hitta det önskade forskningsbidraget.
 4. I sökresultatlistan markerar du forskningsbidraget. (klicka i rutan till vänster om namnet)
 5. Klicka på Link Selected och välj Funder of. (repetera  punkt 1-5 för att lägga till forskningsbidrag)
 6. Avsluta genom att klicka på Done när du är klar.
Screenshot

Märk upp med forskningsämne – labels

Att använda funktionen labels för att lägga till forsknings ämnen på din grupp är viktigt för att besökare på webben ska kunna söka och hitta information om KI:s forskning. Forskningsämnen blir synliga på gruppens sida på ki.se under rubriken Nyckelord (Keywords på engelska), men kallas i KI RIMS för labels.

Label ur svensk standard för forskningsämnen från SCB/UKÄ krävs för att din grupp ska komma med på den översikt med forskargrupper sorterade på ämne som finns ki.se. Välj minst en, max fem sådana SCB/UKÄ-forskningsämnen när du lägger till label på din grupp. Försök välja labels med så stor ämnesmässig spridning som möjligt inom de områden där du är verksam.

Längst ner på sidan Group details finns modulen Labels där du hanterar ämne som beskriver gruppens forskning.

För att lägga till label klicka på Edit, börja skriv i fältet för att få upp förslag och välj ett eller flera alternativ som passar till gruppen. Du kan välja label ur MeSH och svensk standard för forskningsämnen från SCB/UKÄ.

Klicka på Save när du är klar.

Övriga inställningar

Research performing group

Ställer du in i modulen Group record. Klicka på Edit Record (pennsymbolen i nedre högra hörnet).

Markera TRUE om din grupp sysslar med forskning. Det behövs för att din gruppsida ska gå att hitta i det kommande filtersöket för forskningsinformation.

Markera FALSE om din grupp inte utför forskning. Grupper markerade som ”false” är till exempel administrativa grupper/enheter.

Display all publications from group members 

Ställer du in i modulen Group record. Klicka på Edit Record (pennsymbolen i nedre högra hörnet).

Markera TRUE om alla publikationer från gruppens alla medlemmar ska visas i en gemensam lista på ki.se.

Markera FALSE om endast utvalda publikationer/selected publications ska visas på ki.se. Om du vill visa endast utvalda publikationer behöver du gå in och favoritmarkera de publikationerna du vill ha med (du hittar instruktioner för det längre ner på sidan).

OBS! Just nu händer inget på ki.se när du bockar i denna ruta. När funktionen slås på senare kommer publikationerna att synas. 

Visiting address och Postal address

Ställer du in i modulen Group record. Klicka på Edit Record (pennsymbolen i nedre högra hörnet).

Om du fyller i information här så syns den längst ner på fliken Medarbetare och kontakt på sidan. Observera att detta endast gäller för gruppsidan. Adresser på personliga profilsidor ändras i IDAC

Screenshot

Kontaktperson för gruppen

I modulen Relationships kan du välja om en medlem i gruppen ska visas som kontaktperson på fliken Medlemmar och kontakt.

I modulen klickar du på Create New välj Users. Sök fram namnet, markera och i rullgardinen (Link Selected) välj rollen Contact for. Klicka på Done när du är klar. (se bild)

Screenshot

Vad händer när du är färdig i KI RIMS?

Om du redan har en gruppsida på ki.se och nu endast har redigerat gruppens information i KI RIMS så kommer dina ändringar att slå igenom inom kort. 

Om du inte ännu har en gruppsida på KI.se så kan du nu kontakta webbredaktören på din institution så att hen kan skapa en komplett sida i webbpubliceringssystemet (Drupal) och sedan publicera den på KI.se.

Vill du ha bilder, skriva mer om ert arbete, lägga till information om projekt eller liknande kan webbredaktören göra detta i webbpubliceringssystemet (Drupal). 

Om någon information är fel eller saknas i KI RIMS

Endast grupper som finns i Primulas organisationsträd finns i KI RIMS. Saknas din grupp så kontakta din institution.
Om någon information i organisationsträdet eller medlemmar i gruppen inte stämmer kontakta din institutions IDAC-administratör för ändringar. 

Hur delegerar du rättighet att redigera informationen i KI RIMS?

Rättigheten att redigera en forskargruppsida i KI RIMS tilldelas automatiskt till den som är gruppledare. Behöver någon som inte är chef för en grupp den rollen kommer det så småningom gå att ansöka om den via IDAC. 

Kontakt och support

Universitetsbiblioteket

08-524 840 00

Du kan nå oss på mejl, telefon och chatt via kib.ki.se vardagar 9.00-16.00