Roller och behörigheter i KI RIMS

Alla anställda och anknutna med ett aktivt KI-konto kan logga in i KI RIMS. Vad du kan göra där och vilken information som visas beror på vilka roller du har i systemet.

Det är ingen annan än du själv som har behörighet att gå in och redigera din information i KI RIMS utan ditt medgivande. I KI RIMS finns det dock en möjlighet att delegera rättigheter till andra personer så att de kan redigera din information via sin egen inloggning genom en funktion som kallas Impersonate.

Kom ihåg att det alltid är du som är ansvarig för att informationen på ditt konto är korrekt och uppdaterad även om du delegerat redigeringsrättigheter till någon annan.

Vad kan alla göra i KI RIMS?

Alla kan lägga till och redigera information om sig själv i KI RIMS under Edit my profile, Professional activities, Grants och Publications och det är den informationen som utgör innehållet på våra profilsidor på ki.se.

Vad kan forskare göra i KI RIMS?

Baserat på vilken titel du har i Primula avgör systemet om ditt konto i KI RIMS får statusen Is academic eller inte. Har du statusen Is academic söker systemet efter förslag åt dig på publikationer och forskningsbidrag som kan vara dina och du blir även sökbar i filtersök-funktionen för forskningsinformation. Även andra typer av rapporter i rapportmodulen i KI RIMS kommer att kunna filtrera fram bara personer med statusen Is academic.

Om du misstänker att Is academic-statusen är fel på dig hör du av dig till supporten för att få hjälp att rätta till det.

Impersonate - hantera någon annans konto i KI RIMS

Har du blivit delegerad åtkomst till någon annans konto i KI RIMS loggar du in som dig själv och väljer Impersonate i översta menyn.

Impersonate i KI RIMS
Impersonate i KI RIMS

Sök fram, på efternamn, personen vars konto du vill redigera och klicka på Set filters. Klicka sedan på namnet för att få åtkomst att redigera personens KI RIMS-konto. Du ser att du är inne på någon annans sida genom att den öppnas som en flik på din egen KI RIMS-sida.

Behörigheter på gruppnivå

Rollerna Statistician och Content manager tilldelas automatiskt i KI RIMS till den som är gruppledare för en grupp. Behöver någon som inte är chef för en grupp någon av dessa roller kommer det gå att ansöka om att få den behörigheten via IDAC senare under våren 2024.

Statistician

De som har rollen Statistician för en grupp kan ta ut rapporter för de personer som ingår i gruppen.

Content manager

För att kunna redigera gruppinformation i KI RIMS behöver du rollen Content manager. Gruppinformationen från KI RIMS är en del av den information som visas på gruppens sida på ki.se. Resten av informationen skapas i Drupal av en webbredaktör.

Johanna Säll
2024-03-26