Jobba med din meritportfölj i KI RIMS

Vid KI används en särskild meritportfölj för att dokumentera meriter. Syftet med meritportföljen är att ge underlag för värdering av produktivitet och kvalitet vad gäller forskning, undervisning, administration och klinisk tjänstgöring.

Varför ska jag använda KI RIMS för att jobba med min meritportfölj?

En av de största fördelarna med att använda KI RIMS för att jobba med sin meritportfölj är att en hel del information om dig och din forskning kommer automatiskt från andra system till KI RIMS. Du kan läsa mer om vilken information som kommer från vilka datakällor på sidan Om KI RIMS.

Informationen du lägger in i KI RIMS kan också återanvändas på fler ställen än bara meritportföljen. Till exempel kommer alla dina publikationer, forskningsbidrag och yrkesmeriter även att synas på din profilsida på ki.se - förutsatt att du inte satt synlighetsnivån på din relation till dem till Internal. Det medför i sin tur att du blir lättare att hitta både via externa sökmotorer som Google och via den nya sökfunktion för forskningsinformation på ki.se som planeras vara klar till våren 2024. 

Steg 1: Lägg till information i KI RIMS

Vi har sammanställt instruktionerna för varje delportfölj tillsammans med mer detaljerad information om vilken information från KI RIMS som hamnar under vilken rubrik i Meritportföljen. Dessa instruktioner kan dels användas som en guide för vilken information du bör lägga in var i KI RIMS om du planerar att ansöka om till exempel en docentur, dels vara till hjälp när information saknas under en viss rubrik i den utskrivna rapporten.

Instruktioner för meritportföljens fem olika delar

 1. Curriculum vitae via KI RIMS
 2. Vetenskaplig portfölj via KI RIMS
 3. Pedagogisk portfölj via KI RIMS
 4. Klinisk portfölj via KI RIMS
 5. Lednings-, utvecklings- och samverkansportfölj via KI RIMS

TIPS: Testa att det blir som du tänkt genom att ta ut meritportföljsrapporten då och då.

Steg 2: Ta ut meritportföljen

Du tar ut meritportföljen i KI RIMS genom att gå in i Reporting Hub, som du hittar genom att klicka på de tre staplarna i vänstermenyn. Sök fram rapporten Karolinska Institutet Qualifications Portfolio och klicka på Run

Steg 3: Kontrollera och komplettera rapporten i Word

Då all information som behövs i meritportföljen inte går att lägga in i KI RIMS behöver du komplettera rapporten i Word efter att du tagit ut den från KI RIMS.

Hur lägger jag till information manuellt i meritportföljen?

Själva rapporten är formaterad som en mängd små tabeller under varandra så om du till exempel behöver lägga till ytterligare en anställning under en befintlig, är det bäst att välja Infoga ny rad. Om du ska lägga till information under en rubrik som saknar innehåll kan du ställa markören i slutet av rubriken och göra en radbrytning med Retur-tangenten och skriva informationen där.

Checklista - vad behöver jag göra efter att jag tagit ut meritportföljen?

 • Kontrollera att all information kommit in på rätt ställe och ser bra ut innan du börjar komplettera med manuell information i Word-dokumentet.
 • Ersätt all orange text med relevant information i CV-delen och den vetenskapliga portföljen.
 • Komplettera dina pågående anställningar med information om andel forskning, undervisning respektive klinik.
 • Komplettera med den information som saknas i den pedagogiska portföljen, i den kliniska portföljen samt i lednings-, utvecklings- och samverkansportföljen.
 • Gå igenom din publikationslista och kontrollera att ditt namn blivit fetmarkerat överallt.
 • Markera (med *) de arbeten som ingått i avhandlingen.
 • Markera (med #) de arbeten där du är förste- eller sisteförfattare och som är utförda efter forskarutbildningen och där ingen av handledarna under forskarutbildningen är medförfattare. (Gäller dig som ansöker om docentur.)
 • Markera (med §) de arbeten där du är författare med delat förste- eller sisteförfattarskap. (Gäller dig som ansöker om docentur.)