Synlighetsnivåer för din information i KI RIMS

Informationen om dig samt dina yrkesmeriter, publikationer och forskningsbidrag som finns i KI RIMS kan ses både av andra KI-medarbetare inloggade i KI RIMS, i de rapporter som kan tas ut från systemet och av allmänheten på ki.se. Var vilken information syns beror på vilken synlighetsnivå den har.

Principer för synlighet i KI RIMS

De nyttor som KI:s medarbetare ska få ut av KI RIMS bygger på att informationen om vår forskning och oss själva är så tillgänglig som möjligt. Därför är utgångspunkten att den information som finns i KI RIMS ska vara

  1. så öppen som möjligt
  2. så stängd som situationen kräver

vilket är i linje med FAIR-principerna.

Grundinställningen i KI RIMS är att alla objekt (Grants, Publications eller Professional activities) och alla personers profiler alltid är publika. Undantaget är de personer är KI Protected i IDAC för att de inte ska ha någon profilsida på ki.se – deras profiler är Internal i KI RIMS. 

Du kan påverka vad som syns på din profilsida på ki.se genom att ändra synlighetsnivån på din relation till objektet. Om du ändrar synlighetsnivån på din relation till exempelvis en publikation påverkar det bara om den syns på din profilsida på ki.se eller inte. Synligheten på de andra KI-författarnas profilsidor påverkas inte.

I några få fall kan du inte själva ändra sekretessinställningen på grund av att det på KI-nivå beslutats att informationen ska vara publikt tillgänglig. Detta gäller exempelvis din officiella e-postadress på KI

Det finns tre nivåer för synlighet i KI RIMS, Public, Internal och Private. Du kan läsa mer om hur de fungerar när du är inloggad i KI RIMS.

Tänk på att det är du personligen som är ansvarig för att och informationen om dig och din forskning som syns i KI RIMS och på ki.se är korrekt och uppdaterad. 

Synlighetsnivå Public 

Information som är markerad som Public kan delas publikt av Karolinska Institutet. För att information ska kunna visas på profilsidor och gruppsidor eller hittas via olika sökfunktioner på ki.se krävs det att både objektet i sig och personens relation till objektet är Public.

Synlighetsnivå Internal 

Information som är klassad som internal kan ses av andra inloggade användare i systemet men den visas inte publikt på ki.se. Det kan vara till exempel vara motiverat att sätta sin relation publikationer till internal på ett corrigendum eller ett preprint efter att det blivit publicerat i en tidskrift. Det kan också finnas yrkesmeriter som du vill kunna få med i ett CV, men inte vill visa på din profilsida på ki.se.

Om du är orolig att mängden information på din profilsida skapar brus kan det vara ett alternativ att favoritmarkera de objekt du vill inte vill ska försvinna i mängden. Dessa hamnar då längst upp under sina respektive flikar på din profilsida på ki.se.

Synlighetsnivå Private 

Observera att synlighetsnivån Private inte ska användas i KI RIMS. Information som är satt till Private kan i princip bara ses av dig själv och är därmed helt oanvändbar; är informationen så känslig att den inte ens ska kunna räknas in i olika sammanställningar över KI:s forskning/forskare är det bättre att låta bli att lägga in informationen i KI RIMS.

CM
Innehållsgranskare:
Johanna Säll
2024-04-23