Hantera dina forskningsbidrag i KI RIMS

Här hittar du instruktioner om hur du hanterar dina forskningsbidrag i KI RIMS.

Bekräfta Dimensions-ID

För att slippa mata in all information om dina forskningsbidrag manuellt i KI RIMS bör du ha ett Dimensions-ID kopplat till ditt konto i KI RIMS för att få upp dina bidrag som Pending under Grants. Anledningen till att just Dimensions-ID:t är så viktigt för forskningsbidragen är att det är den enda källan som vi har kopplad till KI RIMS som innehåller information om forskningsbidrag. Dimensions innehåller bland annat information från SweCris om forskningsbidrag från flera av de större svenska anslagsgivarna som Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Vinnova och Hjärt-Lungfonden.

Gå in under menyn högst upp till vänster på sidan och klicka på Automatic Claiming under Settings för att se om du redan har ett Dimensions-ID kopplat till ditt konto. Har du inte det kan du antingen bekräfta (claim) ett systemgenererat förslag eller lägga till ett ID manuellt. Mer information om hur du gör detta finns under rubriken Bekräfta forskar-ID på sidan Kom igång med KI RIMS.

Bekräfta eller avslå forskningsbidrag

Klicka på Pending i rutan Grants på din startsida och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta eller avslå dina föreslagna forskningsbidrag. Du kan där bekräfta eller avslå flera bidrag samtidigt genom att markera flera olika bidrag.

De forskningsbidrag som inte hamnat som Pending kan du lägga till manuellt.

Forskningsbidrag på ki.se

De forskningsbidrag som du bekräftat i KI RIMS kommer att synas på din profilsida på ki.se så länge din relation till dem är Public, dock utan information om summa. Om du istället väljer att sätta din relation till forskningsbidraget till Internal kommer det inte att visas på din profilsida på ki.se.

De bidrag som du favoritmarkerat i KI RIMS hamnar längst upp i listan över dina forskningsbidrag på din profilsida på ki.se under rubriken Utvalda forskningsbidrag

Kom ihåg att lägga in information om dina forskningsbidrag på både svenska och engelska i KI RIMS så att det finns information på rätt språk till både din svenska och din engelska profilsida på ki.se.

Sätt ämnesord på dina forskningsbidrag

För att information om KI:s forskningsbidrag alls ska kunna hittas i den nya filtersöksfunktionen på ki.se som är under utveckling, är det viktigt att du märker upp dina bidrag med ämneskategorier (och att din relation till dem är publik). Öppna din lista med forskningsbidrag i KI RIMS genom att klicka på till exempel rubriken i rutan Grants på startsidan, klicka på titeln på det forskningsbidrag du vill sätta ämnesord på. Längst ner på den sidan har du möjlighet att lägga till ord från MeSH och Swedish standard for fields of research (SCB:s/UKÄ:s Standard för svensk indelning av forskningsämnen)  samt  Techniques, Methods, and Equipment (en del av MeSH).

Skapa kopplingar mellan bidrag och publikationer

Du kan skapa kopplingar mellan ett forskningsbidrag och projektets publikationer. De visas inte publikt någonstans idag utan du ser dem bara när du är inne på publikationens eller forskningsbidragets post i KI RIMS. Det kommer dock att vara möjligt att ta ut rapporter för till exempel vilka publikationer som är kopplade till ett specifikt forskningsbidrag och vilken grad av hur öppet tillgängligt de publicerats baserat på den typen av information, om det skulle visa sig att det finns en efterfrågan för den typen av rapporter.

Skärmklipp av Relationships-rutan i KI RIMS
Redigera eller lägg till kopplingar till ett objekt i KI RIMS

Öppna det Grant du vill koppla publikationer till. Gå till Relationships-rutan till höger och klicka på Create new. Klicka på Publication och välj den eller de publikationer du vill koppla till och klicka på Create new-knappen nere till höger.

Forskningsbidrag i Meritportföljen

Om du vill få med information om dina forskningsbidrag behöver det finnas information som talar om ifall du erhållit bidraget i "internationell eller nationell konkurrens" och om du varit huvudman eller medsökande.

Har du varit huvudman eller medsökande?

Lägger du in ett forskningsbidrag helt manuellt kan du bocka i Primary investigator of (om du varit huvudman) eller Funded by (om du varit medsökande) direkt i formuläret.

Om du ska ändra din relation på ett befintligt Grant i KI RIMS behöver du gå in på det i och klicka på Users under Relationships i högermarginalen. Klicka på Edit och ändra Relationship type till Investigated by (primary) om du varit huvudman.

Har du varit medsökande kan du låta Relationship type vara Funder of.

Är det ett externt forskningsbidrag som du erhållit i internationell eller nationell konkurrens?

I formuläret som du får upp när du lägger till ett helt nytt Grant eller vill göra ändringar i ett befintligt anger du rätt Funder type samt bockar i Grant obtained in international or national competition om du fått det i internationell/nationell konkurrens.

För att lägga till information på ett Grant vars information kommer från en annan källa (=som du inte lagt in själv) behöver du klicka på plus-symbolen nere till höger för att öppna formuläret. 

 

CM
Innehållsgranskare:
Sara Janzen
2024-06-03