Hantera dina yrkesmeriter i KI RIMS

Flera av dina yrkesmeriter från KI, som examina, anställningar, anknytningar och docentur hämtas automatiskt till KI RIMS. Övriga kan du lägga till manuellt för att visa upp på din profilsida på ki.se och använda som underlag till CV:n som du tar ut från KI RIMS. På den här sidan går vi igenom vad du behöver tänka på när du hanterar dina yrkesmeriter i KI RIMS.

Om du planerar att använda KI:s Meritportfölj någon gång i framtiden kan det vara värt att redan nu fylla i din information i KI RIMS på det sätt som Meritportföljen kräver. Mer information finns på sidan Jobba med din meritportfölj i KI RIMS.

KI RIMS ger dig möjligheten att samla flera av dina yrkesmeriter (Professional activities) på ett ställe och återanvända informationen i de CV:n du kan ta ut via rapportfunktionen i KI RIMS. Väljer du att sätta synlighetsnivån på din relation till en yrkesmerit till Public blir den även synlig på din profilsida på ki.se. Tänk på att fylla i fälten för både svenska och engelska när du lägger till dina yrkesmeriter så att det finns information på rätt språk till både din svenska och engelska profilsida på ki.se 

Flera av dina yrkesmeriter från KI hämtas automatiskt från andra system, men du kan behöva justera och komplettera den informationen. Detta gör du genom att klicka på plus-symbolen nere till höger på den meriten du vill ändra. 

Degrees / educations

Docentur vid KI från Primula 

I KI RIMS finns information om docenturer vid KI automatiskt i form av en Degree / education för alla som har ett konto i Primula. Dessa behöver kompletteras med Discipline / subject area på engelska, eftersom Primula bara har den informationen på svenska. 

Examina från Ladok

Från Ladok hämtas information om examina tagna vid KI. Dessa hamnar som Degrees / educations i KI RIMS och har alltid synlighetsnivå Public.

Andra typer av examina och avslutade utbildningar 

Under Degrees / educations kan du även fylla i examina från andra lärosäten, genomgången AT- och ST-utbildning samt andra kurser som kan vara relevanta för ditt CV. Tänk på att:

  • Degree type bara är relevant för rapporter och sökningar på typer eller nivåer av utbildningar och grundutbildningstyperna är begränsade till de som finns på KI. Om du inte hittar en exakt Degree type som passar din utbildning väljer du den som är mest likvärdig.
  • Du behöver bara ange Teaching / leadership om du vill att de ska komma med i Meritportföljens pedagogiska portfölj eller ledarskaps-, utvecklings- och samarbetsportfölj. 

Employments

Pågående anställningar, anknytningar och doktorandutbildningar vid KI

Information om din nuvarande anställning, anknytning eller doktorandutbildning vid KI kommer automatiskt till KI RIMS från Primula (anställningar), UBW anknutna (anknytningar) eller Ladok (doktorandutbildningar). Den visas under CV-fliken på din profilsida på ki.se och den utgör underlag för vilken titel du har på din profil tillsammans med de Employments och Degrees / educations som du favoritmarkerat i KI RIMS.  

Dessa Employments ska alltid ha synlighetsnivå Public.

Pågående anställningar inom Region Stockholm från bibliometrisystemet

Om du även har en anställning på Region Stockholm hämtas information om din USV-enhet via bibliometrisystemet i form av en Employment med den generiska titeln Klinisk tjänst (Clinical position). Denna behöver kompletteras med korrekt information under Position, Start year och det engelska namnet på enheten under Institution (English). Efter att informationen är korrekt kan du ändra synlighetsnivån från Internal till Public så att den blir synlig på din profilsida på ki.se.

Tidigare KI-anställningar från Primula

Avslutade KI-anställningar hämtas från Primula. Då Primula skapar nya anställningar till exempel när det skett en organisationsförändring eller någons titel förändrats behöver systemet ofta slå ihop flera anställningar till en Employment för att informationen ska bli överskådlig. Du behöver själv gå igenom att informationen ser ok ut innan du ändrar synlighetsnivån på dessa Employments i KI RIMS från Internal till Public

Avslutade anknytningar från UBW anknutna kan idag inte hämtas automatiskt till KI RIMS.

Leadership / responsibility assignments

I Leadership / responsibility assignments fyller du i uppdrag i ansvars- och ledarställning som du har/har haft inom och utanför akademin. Undantaget är uppdrag som ordförande eller ledamot i akademiska nämnder med mera, som ska läggas till under Committee work. Favoritmarkera en Leadership / responsibility assignment vid KI i KI RIMS för att lägga till dess Position som titel på din profilsida på ki.se.

Prefekt och Administrativ chef hämtas idag automatiskt från Primula till KI RIMS och behöver inte favoritmarkeras för att synas som titel på din profilsida på ki.se.

Committee work

Under Committee work lägger du till information om uppdrag i kommittéer, nämnder, styrelser, råd, utredningar, nationella och internationella projekt, offentliga myndigheter samt nationella eller internationella organisationer med mera. 

Visiting research fellowships

Här anger du information om postdoc-vistelser och andra forskningsvistelser, anställningar eller adjungeringar vid utländska lärosäten efter disputation. 

Distinctions / awards 

Här kan du fylla i både vetenskapliga och pedagogiska priser / utmärkelser.

Supervision of graduate / post graduate students

Notera att du inte ska fylla i handledning av studenter på grund- eller masternivå här.

När du fyller i information om en handledningsmerit och lägger till information om en annan handledare kan du få frågan ”1 KI RIMS user found for [Lastname, Firstname]. Is this the right person?". Om du svarar Yes skapar du en koppling till dennes konto i KI RIMS vilket medför att denna handledningsmerit automatiskt dyker upp bland den personens Academic appointments som Pending

När du fyller i den handledda personens namn finns inte möjligheten att skapa en sådan koppling till studenten eftersom den då skulle dykt upp som ett förslag på handledningsmerit även hos den personen.

Thesis evaluations

Fyll i information om du till exempel varit opponent vid en disputation, varit ledamot i betygsnämnd eller haft uppdrag som extern granskare av avhandlingsarbeten under Thesis evaluations.

Du ska inte fylla i information om examinering eller granskning av uppsatser på grund- eller mastersnivå här.

Editorial work

Här fyller du i de publikationer som du till exempel varit redaktör för eller vars editorial board du suttit med i.

Journal reviewing / refereeing

Skriv titlarna på de tidskrifter för vilka du haft uppdrag som granskare (peer review) under Journal reviewing / refereeing. Vid behov kan du även ange under vilka år du haft uppdraget. 

Other expert reviewer / evaluation assignments 

Här kan du ange om du haft uppdrag som sakkunnig eller rådgivare för andra vetenskapliga instanser, till exempel  scientific advisory board.

Conference / event participations

Notera att du kan lägga till själva konferenspublikationerna under Publications även om du väljer att lägga till muntliga presentationer eller poster-presentationer av egna accepterade abstrakt som en merit under Conference / event participations.

CM
Innehållsgranskare:
Caroline Myrberg
2024-03-06