Ta ut rapporter på gruppnivå

På den här sidan går vi igenom vilka rapporter som finns på gruppnivå i KI RIMS och hur de fungerar.

Du som har rollen Statistician för en grupp kan både ta ut rapporter på gruppnivå för hela gruppen och på individnivå för enskilda medlemmar i gruppen via Reporting Hub i KI RIMS. Notera att när du tar ut en rapport för en grupp ingår alltid information om både medlemmar i den aktuella gruppen och i alla grupper som ligger under den gruppen i gruppstrukturen i IDAC.

För att ta ut en rapport för en grupp i KI RIMS behöver du dels ha rollen Statistician för den aktuella gruppen, dels ha blivit tilldelad behörighet för rapporten som du vill ta ut. Har du inte en Statistician-roll kan du fortfarande ta ut rapporter på individnivå om dig själv. Läs mer om behörigheter på gruppnivå på sidan Roller och behörigheter i KI RIMS.

Alla rapporter du har tillgång till i KI RIMS finns i Reporting Hub, som du hittar genom att klicka på de tre staplarna i vänstermenyn.

Det finns två slags rapporter i KI RIMS, Formatted report i Word eller PDF och Data extract i CSV-format.

TIPS: Du kan behöva importera CSV-filer till Excel för att de ska bli läsbara. Ett sätt att göra det på är att:

  1. Öppna ett nytt Exceldokument eller nytt blad i ett befintligt Exceldokument.
  2. Under fliken Data väljer du Hämta data (> Från fil) > Från Text/CSV.
  3. Leta fram CSV-filen med rapporten du laddat ner och klicka Importera.
  4. Om allt ser ok ut i förhandsvisnings-fönstret klickar du på Läs in.

Befintliga grupprapporter i KI RIMS 

Det kommer att komma fler rapporter efterhand, men om du har behov av en typ av rapport som inte finns än kan du kontakta KI RIMS rapportkontor. Rapportkontoret är under uppbyggnad och du når det via bibliotekets support på kib@ki.se.

Rapporterna som presenteras nedan är de rapporter på gruppnivå som i nuläget är tillgängliga för alla som har rollen Statistician på KI.

Citation report Group

Den här rapporten ger dig en lista över samtliga gruppmedlemmars publikationer i CSV-format. Utöver sedvanlig bibliografisk information innehåller den även citeringsinformation direkt från Web of Science, Dimensions, Europe PMC samt Altmetrics score för varje publikation. 

Notera att om det helt saknas ett värde i kolumnen WoS  citations beror det på att tidskriften inte indexeras i Web of Science och att citeringssiffror inte går att få för den publikationen. Är värdet istället en nolla betyder det att publikationen inte blivit citerad av någon annan publikation som finns i Web of Science.

Publication list Group (Vancouver)

Gruppmedlemmarnas samlade publikationslista presenteras i den här rapporten enligt KI:s version av referensstilen Vancouver kompletterad med antalet citeringar. Citeringsinformationen i den här rapporten kommer direkt från Web of Science och utelämnas helt i de fall publikationen inte är indexerad där.

Du kan välja mellan att ta ut rapporten i Word eller PDF. 

Publikationslistan är uppdelad på ungefär samma sätt som meritportföljen, vilket innebär att originalartiklar har en egen rubrik, sen kommer översiktsartiklar och bokkapitel och sist "övriga vetenskapliga arbeten" sorterade per publikationstyp. Mer detaljerad information om vilka publikationer som hamnar under vilken rubrik finns i instruktionen för meritporföljens vetenskapliga portfölj. Om det saknas publikationer eller om informationen om en publikation är bristfällig eller felaktig behöver författarna själva gå in och lägga till eller ändra informationen. Hur de gör det finns beskrivet på sidan Hantera dina publikationer i KI RIMS.

User overview

Den här rapporten i CSV-format ger dig en snabb överblick över gruppens medlemmar och den information om anställningar, utbildningar, utmärkelser och ämnesord som finns på dem i KI RIMS.

User profile completeness

Den här CSV-rapporten visar hur mycket information som finns under de olika delarna i KI RIMS för medlemmarna i de grupper och/eller de individer du väljer att ta ut rapporten för. 

Observera att du behöver bocka i Include non-academic users när du tar ut rapporter för att de personer som inte är markerade med Is academic i KI RIMS ska komma med i rapporten.