Servrar och lagring

På den här sidan hittar du våra tjänster för servrar och lagring. Formulär för att beställa tjänsterna finns längst ner på sidan

Forskning på en dator
Foto: Getty Images.

Virtuell server IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaS Virtuell Server är en tjänst för dig som har behov av en server. En av fördelarna med en virtuell server är att du själv bestämmer hur servern ska vara konfigurerad och betalar bara för den kapacitet som behövs.

Tjänsten kan beställas i två versioner; IaaS Virtuell server och IaaS Virtuell server plus.

I grundtjänsten IaaS Virtuell Server tillhandahåller IT-avdelningen hårdvaran för servern och kan hjälpa till med installationen av operativsystemet.

IaaS Virtuell server plus hanterar IT-avdelningen även uppdatering av operativsystem, installation och uppdatering av viruskydd, samt den lokala brandväggen. I plustjänsten kopplas servern även till KI:s Active Directory så att du kan logga in med ditt KI-ID.

IaaS eller IaaS+?

 • IaaS Virtuell server passar för forskargrupper, institutioner eller core-faciliteter som har behov av en server och kan drifta den själva.
 • IaaS Virtuell Server plus passar för forskargrupper, institutioner eller core-faciliteter som har behov av en server och vill ha lite mer hjälp med att hantera den och få servern kopplad till KI:s Active Directory (AD).

IaaS Virtuell Server

Detta ingår i tjänsten

 • Hyra av serverkapacitet i form av vCPU:er, RAM och lagring. Beställaren definierar själv konfigurationen efter behov. 
 • Du kan få lagring på servern som SSD och SAN. SSD är den snabbaste lagringen som är möjlig för servern och det är rekommenderat att använda det för operativsystemet och de applikationer som ska köras på servern. Behöver du mycket lagring kan du beställa till SAN-lagring. Den monteras som en separat disk på servern.
 • Beställaren har administratör/root-rättigheter för servern. 
 • Servern kan sättas upp med:
  - Windows Server 2022
  - Windows server 2019
  - CentOS
  - Ubuntu server
  - Annat operativsystem. Beställaren kan behöva tillhandahålla installationsmedia för det här valet.
 • Backup av servern med snapshots en gång per dygn ingår. Backupen sparas i 30 dagar.  
 • Servrarna har failover, vilket innebär att om underliggande hårdvara får ett fel startas servern upp igen i ett annat datacenter. Vid failover kan tjänster som körs på servern komma att avbrytas. Beställaren behöver verifiera att tjänsterna fungerar när servern har startats i det andra datacentret. 

Viktigt att veta om tjänsten

 • Beställaren ansvarar för serverns drift och säkerhet. Det innebär att säkerställa att operativsystemet är uppdaterat och att virusskydd med uppdateringar av definitionsfiler och antivirus ska vara installerade. 
 • Den lokala brandväggen ska vara aktiverad. Ändringar i den lokala brandväggen sköts av beställaren.  
 • I beställarens ansvar ingår att uppfylla KI:s och IT-avdelningens policies/regler/riktlinjer för IT-säkerhet. 
 • Applikationsinstallation, drift eller support sköts inte av IT-avdelningen. 
 • Beställaren ansvarar för alla tjänster och applikationer som installeras på servern. 
 • Servern måste ha VMware Tools installerat. 
 • Kopplar man andra lagringslösningar (som t.ex. central lagring) till servern sköts backup av data enligt rutinerna för den tjänsten.  
 • IT-avdelningen förbehåller sig rätten att isolera servern från resten av nätverket om en säkerhetsrisk identifieras. 

Miljö och säkerhet

Lagringsservrarna är placerade i ett professionellt datacenter, vilket innebär:

 • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel.
 • Energieffektivitet jämfört med servrar andra miljöer så som kontor. 

Support

För felanmälan och support skapa ett ärende på KI Self Service.

IT-avdelningen kan komma att ta ner tjänsten enligt rutinerna för service och underhåll.

Priser

Uppsättningskostnad: 1000 SEK (engångskostnad)

Pris per komponent och år - IaaS Virtuell Server
vCPU 480 SEK/st/år
RAM 90 SEK/GB/år
Lagring SSD 9,96 SEK/GB/år
Lagring SAN 1,29 SEK/GB/år
Licens för Windows Server 120 SEK/år per 2 vCPU:er
GPU 640 SEK/GB/år
Komponent Pris/år

Överenskommelsen gäller tillsvidare med en uppsägningstid på tre (3) månader.

Prisexempel på servrar 

Exempelserver 1:
2 vCPU:er, 4 GB RAM och 100 GB SSD lagring kostar ca 193 SEK/månad. Med Windows Server tillkommer 10 SEK/månad.

Exempelserver 2:
4 vCPU:er, 8 GB RAM och 100 GB SSD lagring kostar ca 303 SEK/månad. Med Windows Server tillkommer 20 SEK/månad.

Beställning och leverans IaaS Virtuell Server

 • Beställ en virtuell server genom att skapa ett ärende på KI Self Service och skicka den ifyllda beställningsblanketten som finns längst ner på denna sidan dit.
 • Ange önskat namn på servern. Namnet kan tilldelas om det är ledigt, fungerar med övrig infrastruktur och passar med tjänsten som servern ska användas till.
 • Leveranstiden för tjänsten är ca fem arbetsdagar. Längre leveranstid kan förekomma vid beställning av server med mer kraftfull konfiguration pga leveranstider för hårdvara.
 • När du beställer servern måste du även beställa en öppning i KI:s brandvägg.
 • För ändringar, använd ändringsblanketten och skicka den via KI Self Service.

IaaS Virtuell Server plus

Detta ingår i tjänsten

 • Hyra av serverkapacitet i form av vCPU:er, RAM och lagring. Beställaren definierar själv konfigurationen efter det behov som finns.
 • Beställaren har administratörs/root rättigheter för servern.
 • Servern kan installeras med senaste releasen av följande operativsystem:
  - Windows Server 2022
  - Windows server 2019
  - CentOS
  - Ubuntu server
 • Backup av virtuella servern ingår och sker med snapshots. Backupen sker en gång per dygn och sparas i 30 dagar.
 • Servrarna har failover, vilket innebär att om underliggande hårdvara får ett fel startas servern upp igen i ett annat datacenter. Tjänster som körs på servern kan avbrytas om det här sker. Beställaren behöver verifiera att tjänsterna fungerar när servern har startats i det andra datacentret.
 • Uppdatering av operativsystem ingår.
 • Installation av virusskydd med uppdateringar av definitionsfiler och antivirus ingår.
 • Den lokala brandväggen på servern konfigureras av IT-avdelningen.
 • Koppling till KI:s AD.
 • Administration av servern måste ske från KI-nätverk eller via VPN. Externa parter som behöver administrera servern behöver beställa ett supportkonsultkonto.

Viktigt att veta om tjänsten

 • Institutioner som inte ingår i Samordnad IT behöver ett lagringsavtal med IT-avdelningen.
 • Konfiguration av den lokala brandväggen på servern sköts av IT-avdelningen. Skapa ett ärende på KI Self Service och beställ en ändring. 
 • När du beställer servern måste du även beställa en öppning i KI:s brandvägg.
 • I beställarens ansvar ingår att uppfylla KI:s och IT-avdelningens policies/regler/riktlinjer för IT-säkerhet.
 • Applikationsinstallation, drift eller support sköts inte av IT-avdelningen. Beställaren ansvarar för alla tjänster och applikationer som installeras på servern, inklusive uppdatering av dessa.
 • Servern måste ha VMware Tools installerat.
 • Den lokala brandväggen får inte stängas av.
 • Tjänsten går bara att beställa med den senaste releasen av de tidigare angivna operativsystemen.
 • Kopplar man andra lagringslösningar till servern så sköts backup av data enligt rutinerna för den tjänsten.
 • IT-avdelningen förbehåller sig rätten att isolera servern från resten av nätverket om en säkerhetsrisk identifieras.

Miljö och säkerhet

Lagringsservrarna är placerade i ett professionellt datacenter, vilket innebär:

 • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel.
 • Energieffektivitet jämfört med servrar andra miljöer så som kontor.

Support 

 • För felanmälan och support kontakta IT-supporten. 
 • IT-avdelningen kan komma att ta ner tjänsten enligt rutinerna för service och underhåll.

Priser 

 • Uppsättningskostnad: 1000 SEK (engångskostnad).
 • Löpande kostnad: 6000 SEK/år.
Pris per komponent och år - IaaS Virtuell Server plus
Komponent Pris/år
vCPU 480 SEK/st/år
RAM 90 SEK/GB/år
Lagring SSD 9,96 SEK/GB/år
Lagring SAN 1,29 SEK/GB/år
Licens för Windows Server 120 SEK/år per 2 vCPU:er
GPU 620 SEK/GB/år

Överenskommelsen gäller tillsvidare med en uppsägningstid på tre (3) månader.

Prisexemplen är desamma som för Iaas ovan, med en tillkommande kostnad om 500 kr/månad.

Beställning och leverans IaaS Virtuell Server Plus

 • Beställ en virtuell server plus genom att skapa ett ärende på KI Self Service och bifoga den ifyllda beställningsblanketten som finns längst ner på denna sida.
 • Ange önskat namn på servern. Namnet kan tilldelas om det är ledigt, fungerar med övrig infrastruktur och passar med tjänsten som servern ska användas till.
 • Leveranstiden för tjänsten är ca fem arbetsdagar. Längre leveranstid kan förekomma vid beställning av server med kraftfull konfiguration. 
 • När du beställer servern måste du även beställa en öppning i KI:s brandvägg.
 • För ändringar, använd ändringsblanketten och skicka den genom att skapa ett ärende på KI Self Service.

Central lagring

Central lagring innebär lagring av data och filer på Karolinska Institutets lagringsserverar. Det finns olika alternativ för var du kan lagra filer och data, beroende på vem som ska komma åt informationen: gruppernas gemensamma mappar (G:), projektmappar (P:) och labb-mappar (L:).

För vem passar tjänsten?

Tjänsten passar för institutioner, grupper och användare på Karolinska Institutet. Användaren måste vara anställd eller anknuten på KI och ha ett KI-ID, samt ha behörighet för åtkomst till respektive lagringsyta.

Detta ingår i tjänsten

 • Gruppernas gemensamma katalog (G:): Tillgången till mappen styrs av vilka som är anställda eller anknutna till gruppen. När en ny person börjar i gruppen får den automatisk tillgång till mappen och förlorar tillgången när den slutar.
 • Projektmapparna (P:): Beställaren kan själv välja vilka som ska ha tillgång till lagringsytan. Den är inte låst på grupper eller institution. Projektmappar passar för samarbeten och projekt mellan grupper eller institutioner.
 • Mappens ägare kan själv sätta rättigheter för undermapparna som skapas. I så fall ansvarar ägaren själv för behörighet till mappen och dess undermappar.
 • Labb-mappar (L:): Lagringsyta med tillgång från labb-nätverken. Om du inte redan har en mapp på L: kan du beställa en mapp hos IT-supporten, antingen till dig själv eller som samarbetsmapp mellan flera användare.
 • Viktigt att veta om tjänsten
 • För att kunna använda lagringsytorna behöver användaren ha ett KI-ID och vara behörig för de olika typerna av lagringsyta.
 • För att nå lagringsservrarna måste du vara ansluten till ett internt KI-nätverk eller använda VPN.
 • För att använda tjänsten behöver institutionen ha ett lagringsavtal med IT-avdelningen, om institutionen inte ingår i Samordnad IT.

Miljö och säkerhet

Lagringsservrarna är placerade i en professionell datahall, vilket innebär:

 • Redundans i och med servrar både i Solna och Flemingsberg.
 • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel.
 • Energieffektivitet jämfört med servrar andra miljöer så som kontor.
 • Skydd av servrar med antivirus.

Support

 • För felanmälan och support kontakta Helpdesk.
 • IT-avdelningen kan komma att ta ner tjänsten enligt rutinerna för service och underhåll.

Priser

 • 1,29 SEK/GB/År.
 • Lagring överstigande 70 TB per institution (inkluderar även S3 och KI Cloud) debiteras institutionen via Companion kvartalsvis.
 • Pris- och villkorsförändringar kommuniceras minst tre (3) månader innan de blir gällande.

Beställning och leverans

 • Karolinska Institutets lagringsservrar är tillgängliga för alla institutioner inom Samordnad IT.
 • Övriga institutioner kan få tillgång till lagringen genom att skriva ett lagringsavtal med IT-avdelningen.
 • Beställ central lagring genom att skicka den ifyllda beställningsblanketten som finns längst ner på sidan, genom att skapa ett nytt ärende på KI Self Service.

S3-lagring

S3-lagring är en tjänst för dig som behöver lagra stora mängder data och kan använda S3-protokollet eller har ett instrument som använder S3-protokollet.

Du måste tilldela rättigheter till användarna som ska ha tillgång till datat som lagras i S3. Det kan vara både personer inom och utanför KI.

För vem passar tjänsten?

Tjänsten passar för institutioner, grupper, användare och core-faciliteter på Karolinska Institutet.

Detta ingår i tjänsten 

 • Tenant i KI:s S3-miljö för att hantera S3-lagringen. En tenant är en domän i S3 miljön. Administratörskontot för en tenant är kontot som skapar användarkonton och delar ut rättigheter till lagringen. Detta konto skapar också de buckets som behövs för lagringen.
 • Möjligheten att skapa buckets i S3-lagringen. En bucket i S3 är en container där data (objekt) och metadata sparas och liknar en mapp för filer.
 • Administratören kan skapa konton/användare för sin tenant och använda dem för att tilldela rättigheter till lagringen.
 • Konton går att skapa för användare inom och utanför KI.
 • Tillgång till data i S3 både från KI:s och andra nätverket.

Viktigt att veta om tjänsten

 • Du kan aktivera versionshantering. För varje version skapas en kopia av filen. Du betalar då för lagringsutrymmet kopiorna tar.
 • Lagringen i S3 har geografisk redundans, genom spegling mellan två datahallar.
 • Det krävs inget KI-ID för att få tillgång till S3-lagringen. Det är användarnas konton i S3-tenanten som används för verifiering.
 • IT-avdelningen bistår inte med att sätta upp S3-lagringen på kundens sida.

Miljö och säkerhet

Lagringsservrarna är placerade i en professionell datahall, vilket innebär:

 • Redundans i och med servar både i Solna och Flemingsberg.
 • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel.
 • Energieffektivitet jämfört med servrar i andra miljöer som till exempel kontor.

Support

 • För felanmälan kontakta Helpdesk via KI Self Service.
 • IT-avdelningen kan komma att ta ner tjänsten enligt rutinerna för service och underhåll.

Priser

 • 1,29 SEK/GB/år.
 • Lagring överstigande 70 TB per institution (inkluderar även Central Lagring och KI Cloud) debiteras institutionen via Companion kvartalsvis.
 • Pris- och villkorsförändringar kommuniceras minst tre (3) månader innan de blir gällande.

Beställning och leverans

 • Fyll i beställningsblanketten och skicka in den genom att skapa ett ärende på KI Self Service.
 • Leveranstid vid lägre volymer är fem arbetsdagar.
 • Leveransen vid större volymer kan ta längre tid eftersom IT-avdelningen då behöver bygga ut systemet.

Managed File Transfer (MFT)

Managed File Transfer (MFT) är en tjänst för att på ett säkert och kontrollerat sätt dela och ta emot data både med KI-personer och personer utanför KI.

Data som läggs på tjänsten kommer att vara aktivt i 30 dagar, efter de 30 dagarna kommer all data raderas.

För vem passar tjänsten?

MFT är en tjänst som passar forskargrupper, institutioner, core faciliteter och andra användare på KI som på ett säkert sätt behöver dela data med andra.

Detta ingår i tjänsten

 • Möjligheten att på ett säkert sätt dela ut data till personer på KI eller utanför KI.
 • Möjligheten att på ett säkert sätt ta emot data från personer på KI eller utanför KI.
 • MFT är tillgängligt via HTTPS (webbläsare) och SFTP (applikation).

Viktigt att veta om tjänsten

 • Tjänsten är inte till för lagring utan bara för att dela och ta emot data.
 • Data på MFT-tjänsten kommer att vara aktivt i 30 dagar, efter det kommer den att tas bort.
 • Inloggning på tjänsten sker med e-postadress, lösenord och MFA.

Miljö och säkerhet

Lagringsservrarna är placerade i en professionell datahall, vilket innebär:

 • Redundans i och med servar både i Solna och Flemingsberg.
 • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel.
 • Energieffektivitet jämfört med att ha servrar andra miljöer så som kontor.

Support

För felanmälan och support kontakta Helpdesk via KI Self Service.

Priser

Tjänsten ingår i IT-avgiften.

Beställning och leverans

Det behövs ingen beställning för att börja använda MFT. Här kan du läsa mer om hur du använder tjänsten.

Beställning servrar och lagring 

För att beställa server och lagringstjänster fyller du i beställningsformuläret nedan och skickar till Helpdesk genom att skapa ett ärende på KI Self Service och bifoga filen.