Beställ licenser för programvaror

Du som tillhör en institution inom Samordnad IT kan beställa centralt förmedlade programvaror och licenser direkt via beställningsportalen Wisum. Tillhör du inte samordnad IT vänder du dig till institutionens licenssamordnare. På den här sidan hittar du en lista över alla de programvaror som förnyas och hanteras av KI:s licensfunktion vid IT-avdelningen.

När du köpt licensen kan du installera programmen via Software Center om du har PC eller Self Service om du har Mac. 

Licensmodeller

Det finns olika modeller för hur du förnyar och betalar för din licens.

Abonnemangslicens

Licensen löper initialt ett år. Därefter förnyas licensen automatiskt och du kan säga upp den med tre månaders uppsägningstid. Debiteras månadsvis av ITA i debiteringssystemet Companion.

Årslicens

Licensen löper tills vidare och behöver inte förnyas. Önskas licensen sägas upp behöver det ske senast en månad innan förnyelsedatum. Debiteras månadsvis av ITA i debiteringssystemet Companion.

Tillsvidarelicenser

Du betalar en engångskostnad för licensen och kan sedan använda programmet tillsvidare på ett fast antal enheter. Denna form är ovanlig idag, men användes ofta tidigare. Av säkerhetsskäl kan du inte installera program som inte längre får säkerhetsuppdateringar från tillverkaren.

Kom ihåg att säga upp dina prenumerationslicenser

När du slutar på KI, byter institution eller av annan anledning inte behöver dina licenser längre är det viktigt att du avslutar dem för att undvika att kostnaden fortlöper. Säg upp dina licenser via din licenssamordnare eller Helpdesk om du tillhör Samordnad IT.

Priser och beställning

Du hittar priser för respektive licens i beställningsportalen Wisum. Vissa priser kan vara ett cirkapris och variera något beroende på dollarkursen. Licensbeställningar avser KI-datorer med vissa undantag.

Programvaror som inte finns i Wisum

För beställning av programvaror som inte finns listade här använder du licenspartnern SoftwareONEs webshop via UBW E-handel. I vissa fall får du tillgång till och kan installera programvaran direkt vid beställning, men programvaran kan inte användas förrän den aktiveras med den information du får vid leverans.

Guide: beställningar i UBW E-handel.

För institutioner utanför Samordnad IT: kontakta licenssamordnaren vid institutionen som beställer direkt från licenspartner.

Tänk på att du själv ansvarar för att produkterna följer de riktlinjer som finns samt att du är ansvarig för att hantera förnyelserna av din programvara. Innan din beställning görs kommer den gå igenom en attestprocess - förvarna gärna projektattestanterna. 

Rådfråga gärna din licenssamordnare eller Licensfunktionen via Helpdesk om du tillhör Samordnad IT om du har några frågor.

Programvarukatalog för centralt förmedlade licenser

Nedan listas programvaror som köps in, förnyas och hanteras av licensfunktionen vid IT-avdelningen. Villkor för nyttjande, samt krav och kvalificeringskriterier för inköp och central hantering kan du läsa mer om under respektive program nedan. Centralt förmedlade licenser interndebiteras institutionen av licensfunktionen vid IT-avdelningen.

Adobe Acrobat Pro

Alltid senaste versionen av Adobe Acrobat Pro som används för att skapa, visa och redigera pdf-dokument. Tillgänglig för Windows och macOS. 

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på privatägd enhet: Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. Förutsatt att programvaran också är installerad på KI-dator.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på båda enheterna. Endast en enhet får användas samtidigt.
 • Kommersiell användning: Nej.

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på privatägd enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på båda enheterna. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning: Nej.

Adobe Creative Cloud - alla program inklusive Acrobat Pro

Alltid senaste versionen av alla Adobes programvaror under Creative Cloud, till exempel Photoshop CC, Illustratör CC, In Design CC, Acrobat DC etc. Tillgänglig för Windows och macOS.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmen får installeras på max 2 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare.

Villkor för användning för dig som anställd 

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. Förutsatt att programvaran också är installerad på KI-dator.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Minst en enhet måste vara KI-ägd.
 • Kommersiell användning: Nej.

Villkor för användning för dig som anknuten 

 • Installation och användning på privatägd enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning: Nej.

Affinity Suite

Affinity Suite innehåller programvarorna Photo, Designer och Publisher. Alternativ till Photoshop, Illustrator och InDesign. Tillgänglig för Windows och macOS.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 1 dator.
 • 1 licens/användare. 

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens):  Maximalt 1 KI-ägd enhet där användare är primär användare.
 • Kommersiell användning: Nej. 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 KI-ägd enhet där användare är primär användare.
 • Kommersiell användning: Nej. 

BioRender

Används för att ta fram vetenskapliga illustrationer att använda i bland annat artiklar.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • 1 licens/användare. 

Villkor för användning för dig som anställd

 • Materialet som tas fram via BioRender får enbart användas under vissa omständigheter. Bland annat ska BioRender krediteras. För fullständiga villkor se BioRender - Academic License.
 • Kommersiell användning: Nej. 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Materialet som tas fram via BioRender får enbart användas under vissa omständigheter. Bland annat ska BioRender krediteras. För fullständiga villkor se BioRender - Academic License.
 • Kommersiell användning: Nej. 

Chemdraw

ChemDraw Professional är en omfattande programvarusvit som är utformad för att underlätta kommunikation och effektivitet inom kemiforskning. Tillgänglig för Windows och macOS.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 1 dator.
 • 1 licens/aktivering. 

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 enhet/licens där användare är primäranvändare. 
 • Kommersiell användning: Nej. 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 enhet/licens där användare är primär användare. Enheten måste vara KI-ägd.
 • Kommersiell användning: Nej.

EndNote

Populärt referenshanteringsprogram med koppling till Microsoft Word. Tillgänglig för Windows och macOS.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens (fram till HT-2022 erbjöds tillsvidarelicens som behövde uppgraderas. Detta behövs inte längre).
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 3 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare.

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 3 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt.
 • Kommersiell användning: Nej.

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 3 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning: Nej.

Filemaker Pro

Relationsdatabasprogramvara. Tillgänglig för Windows och macOS. För vissa tillämpningar kan en serverinstallation krävas som en tilläggstjänst.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 3 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare 

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 3 enheter/licens där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt.
 • Kommersiell användning: Nej.

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 3 enheter/licens där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning: Nej.

FlowJo

Programvara för att analysera flödescytometridata. Tillgänglig för Windows och macOS. 

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 4 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare.

Villkor för användning för dig som anställd 

 • Installation och användning på privatägd enhet: Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. Förutsatt att programvaran också är installerad på KI-dator.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 4 enheter/licens där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt.
 • Kommersiell användning: Nej.

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på privatägd enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 4 enheter/licens där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning: Nej.

Graphpad Prism

GraphPads program Prism är ett statistikprogram. Tillgänglig för Windows och macOS. 

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 1 dator.
 • 1 licens per installation/enhet – När du byter dator behöver den gamla datorns Graphpad deaktiveras för att inte hanteras som en ytterligare aktivering (och därmed en ytterligare licens). Kontakta Helpdesk för detta.

Villkor för användning för dig som anställd eller anknuten  

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 enhet/licens. Installation är knuten till datornamnet och datorns MAC-adress.
 • Kommersiell användning: Nej.
 • Licensiering: Enhet. 

Förnyelse sker automatiskt, vänligen ha överseende med de förnyelsemeddelanden som skickas av programmet.

Så länge du vill fortsätta använda GraphPad Prism på din dator behöver du inte agera.

Du hittar programmet i Software Center eller Self Service om du hör till Samordnad IT. I annat fall kontakta din licenssamordnare.

Observerna: Din Graphpad Prism är knuten till den dator den först aktiverades på. När du byter dator behöver den gamla datorns Graphpad deaktiveras för att inte hanteras som en ytterligare aktivering och därmed en ytterligare licens.

JMP Pro

Statistikprogramvara. Inkluderar JMP Pro och JMP Clinical. Tillgänglig för Windows och macOS.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 2 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare.

Villkor för användning för dig som anställd  

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 2 enheter/licens där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt.
 • Kommersiell användning: Nej. 

Villkor för användning för dig som anknuten 

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 2 enheter/licens där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning: Nej.

Om JMP inte längre fungerar och du har licens måste programmet uppdateras till JMP Pro.

Det inkluderar även JMP Clinical som är en ny produkt vi fått tillgång till som erbjuder lösningar för personer som gör kliniska prövningar med mera.

Du hittar programmet i Software Center eller Self Service om du hör till Samordnad IT. I annat fall kontakta din licenssamordnare.

Matlab

MATLAB är ett avancerat program för tekniska beräkningar samt interaktiv miljö för utveckling av algoritmer, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning. I KI:s licenser ingår samtliga MATLAB-toolboxar. Tillgänglig för Windows, macOS och Linux.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 4 datorer – max 2 av dessa får användas samtidigt.
 • 1 licens/användare. 

Villkor för användning för dig som anställd  

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. Förutsatt att programvaran också är installerad på KI-dator.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 4 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast två enheter får användas samtidigt.
 • Kommersiell användning: Nej.

Villkor för användning för dig som anknuten 

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
  Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 4 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast två enheter får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
  Kommersiell användning: Nej. 

Microsoft Project Plan 3 / 5

Project är ett program för att planera, följa upp och i viss mån rapportera ett projekt eller en portfölj av projekt. Den erbjuds som antingen Plan 3 eller Plan 5. Tillgänglig för Windows och via webbläsaren (begränsad version). Du kan jämföra versionerna här.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 5 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare. 

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. Förutsatt att programvaran också är installerad på KI-dator.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Användare kan installeras på upp till 5 PC, 5  surfplattor och 5 smartphones där användaren är primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt.
 • Kommersiell användning: Nej.

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Användare kan installeras på upp till 5 PC, 5  surfplattor och 5 smartphones där användaren är primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt. Alla enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning: Nej. 

Microsoft Visio Plan 2

Microsoft Visio Professional Visio är ett program som används för att skapa diagram och vektorgrafik. Tillgänglig för Windows och via webbläsaren (begränsad version).

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 5 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare. 

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. Förutsatt att programvaran också är installerad på KI-dator.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Användare kan installeras på upp till 5 PC, 5  surfplattor och 5 smartphones där användaren är primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt.
 • Kommersiell användning: Nej. 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Användare kan installeras på upp till 5 PC, 5  surfplattor och 5 smartphones där användaren är primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt. Alla enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning: Nej.

Microsoft 365 (tidigare Office 365)

Microsoft 365 innehåller en mängd program och tjänster, däribland de välkända programmen Word, Excel, Powerpoint och Outlook som kan installeras på en enhet. För mer information se Microsoft 365 för medarbetare.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Beställning Samordnad IT: Beställs ej - ingår i IT-avgiften.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs ej - ingår i IT-avgiften.

 • Programmet får installeras på max 5 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare. 

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. Förutsatt att programvaran också är installerad på KI-dator.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Användare kan installeras på upp till 5 PC, 5  surfplattor och 5 smartphones där användaren är primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt.
 • Kommersiell användning: Nej. 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Användare kan installeras på upp till 5 PC, 5  surfplattor och 5 smartphones där användaren är primär användare. Endast en enhet får användas samtidigt. Alla enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning: Nej.

Nvivo

Används för att organisera och analysera data

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 1 dator.
 • 1 licens per installation/enhet – När du byter dator behöver den gamla datorns Nvivo deaktiveras för att inte hanteras som en ytterligare aktivering (och därmed en ytterligare licens). Kontakta Helpdesk eller din licenssamordnare för detta.

Villkor för användning för dig som anställd eller anknuten  

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 enhet/licens. Installation är knuten till datorn.
 • Kommersiell användning: Nej.
 • Licensiering: Enhet.

SAS

SAS System, ursprungligen Statistical Analysis System ("Statistiskt analyssystem") är en samling datorprogram för databearbetning, statistisk analys och rapportering. Tillgänglig för Windows och Linux.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 2 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare.

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt.
 • Kommersiell användning: Nej. 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning: Nej.

Om programmet inte längre fungerar kommer du som har en äldre version av SAS behöva installera en senare version.

Har du den senaste versionen genomför du licensförnyelsen genom att trycka på SAS 9.4 License Renewal i Software Center.

Scrive

Med Scrive kan du skicka, signera och hantera dokument på vilka enheter som helst. För mer information se E-signatur med Scrive.

Hantering av licens: Centralt hanterad tjänst via KI-avtal.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Systemet får användas av användaren som innehar licensen.

Villkor för användning för dig som anställd

 • Får endast användas i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. 
 • Kommersiell användning: Nej. 

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Får endast användas i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till afilieringen vid KI.
 • Kommersiell användning: Nej.

SIMCA

SIMCA är en dataanalyslösning som gör det möjligt för dig att utvinna, modellera och tolka komplexa data från spektroskopi, omics och andra källor.

Tillgänglig för Windows, macOS samt i VDI.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens – löper på till 2027-04-30.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 1 dator. Beställ ytterligare licens om behov på flera datorer.
 • 1 licens per installation/enhet.

  Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 enheter där användare är primär användare på alla enheter.
 • Kommersiell användning: Nej
 • Licensiering: Enhet.

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 KI-ägd enheter där användare är primär användare på alla enheter.
 • Kommersiell användning: Nej.
 • Licensiering: Enhet.

SnapGene

SnapGene är en programvara för vardaglig molekylärbiologi som gör det möjligt att planera, visualisera och dokumentera DNA-kloning och PCR.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 1 dator.
 • 1 licens per installation/enhet – När du byter dator behöver den gamla datorns SnapGene deaktiveras för att inte hanteras som en ytterligare aktivering (och därmed en ytterligare licens). Kontakta Helpdesk eller din licenssamordnare för detta.

Villkor för användning för dig som anställd eller anknuten  

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 enhet/licens. Installation är knuten till datorn.
 • Kommersiell användning: Nej.
 • Licensiering: Enhet. 

SPSS

SPSS är ett datorprogram för statistisk analys. Tillgänglig för Windows, macOS och Linux samt i VDI.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 1 dator. Beställ ytterligare licens om behov på flera datorer.
 • 1 licens per installation/enhet.

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 enheter där användare är primär användare på alla enheter.
 • Kommersiell användning: Nej
 • Licensiering: Enhet.

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 KI-ägd enheter där användare är primär användare på alla enheter.
 • Kommersiell användning: Nej.
 • Licensiering: Enhet.

Stata

Stata är ett kraftfullt statistiskt programvarupaket som tillhandahåller en omfattande uppsättning applikationer för dataanalys. Licensen ger tillgång till StataNow, vilket inkluderar de senaste funktionerna hela tiden. Tillgänglig för Windows, macOS och Linux samt i VDI.

Hantering av licens: Centrala inköp via ITA.
Typ av licens: Årslicens
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 2 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare.

Villkor för användning för dig som anställd

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet enhet: Ja, men endast i arbetsrelaterade sammanhang kopplade till anställningen på KI. Förutsatt att programvaran också är installerad på KI-dator.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt.
 • Kommersiell användning: Nej.

Villkor för användning för dig som anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 2 enheter där användare är primär användare på alla enheter. Endast en enhet får användas samtidigt. Samtliga enheter måste vara KI-ägda.
 • Kommersiell användning: Nej.

Statistica

Statistikprogram. Tillgänglig för Windows.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • Programmet får installeras på max 1 dator. Beställ ytterligare licens om behov på flera datorer.
 • 1 licens per installation/enhet.

Villkor för användning för dig som anställd och anknuten

 • Installation och användning på anställds privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 enheter där användare är primär användare. Enheten måste vara KI-ägd
 • Kommersiell användning: Nej.
 • Licensiering: Enhet.

ZOOM-webbinarium

Alla KIs användare kan hålla i webbinarier upp till 500 personer. Därutöver finns speciallicenser att beställa för 1000 personer. Finns behov för större volymer – ange det i Wisumbeställningens kommentarsruta.

Tillgängligt för Windows, macOS och Linux samt Android och iOS.  

Läs mer om andra verktyg för webbinarier.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Tillsvidarelicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

 • 1 licens/användare.

Villkor för användning för dig som anställd och anknuten

 • Installation och användning på den anknutnes privatägda enhet: Nej.
 • Installation och användning på antal enheter (per licens): Maximalt 1 enheter där användare är primär användare. Enheten måste vara KI-ägd.
 • Kommersiell användning: Nej.

Programvaror som ingår i IT-avgiften

Varje år betalar institutioner och gemensamt verksamhetsstöd en avgift till IT-avdelningen för sina anknutna och anställda. Avgiften gör att IT-avdelningen kan erbjuda en säker och uppdaterad IT-miljö för dig att arbeta i. I denna avgift ingår, förutom tjänster också ett antal programvaror.

IT-avgiften

Kontakt

För mer information kan du vända dig till licenssamordnaren på din institution eller Helpdesk om din institution är med i Samordnad IT.