REDCap

REDCap (Research Electronic Data Capture) är en webbapplikation för skapande och hantering av enkäter och webbaserade case report formulär med syfte att samla in och analysera data.

Foto: nikovo
redcap Foto: nikovo