Microsoft Azure - molnplattform med stora valmöjligheter

Microsoft Azure är en molnbaserad plattform som erbjuder en mängd olika tjänster som datalagring, virtuella datorer, databaser, generativ AI och maskininlärning.

Logotyp.
Microsoft Azure. Foto: Microsoft

Utbudet är stort, tjänsterna är mycket flexibla och de finns tillgängliga inom några minuter från att de beställts via Azures självbetjäningsportal eller API:er. Du betalar endast för den tid som de beställda resurserna är allokerade. Tjänsterna är väldokumenterade och det finns ett stort utbud av utbildningar. 

För att komma i gång beställs först en så kallad landningszon med hjälp av IT-avdelningen. Landningszonen används sedan för att skapa de önskade resurserna via Azureportalen, som du loggar in i med ditt KI-konto. I samband med beställningen uppger du det projektnummer som sedan kommer debiteras månadsvis för de kostnader som uppstår genom landningszonen.

Azure jämfört med tjänsten Virtuell server IaaS

Tabellen nedan jämför Azures tjänst för virtuella datorer i molnet med tjänsten virtuell server IaaS som går att beställa hos IT-avdelningen.

Azure och IaaS
Virtuella datorer i Azure Virtuell server IaaS
Placering I Microsofts datorhallar inom EU I KI:s egna datorhallar på campus Solna och campus Flemingsberg
Prismodell Rörlig kostnad. Beräknas per sekund som resurserna är allokerade Fast månadskostnad
Ändra kapacitet Självbetjäning via Azureportalen Beställning via KI Self Service

Läs mer om IaaS-tjänsten här

Mer om Azure-landningszon 

Typer av landningszoner 

Vid beställning av en landningszon finns det tre typer att välja mellan: 

  • Corp – kan bara nås via KI:s nät. 
  • Online – kan öppnas mot internet. 
  • Sandbox – för tester och utvärderingar. 

Av säkerhetsskäl rekommenderas att i första hand välja Corp och enbart använda Online för precis de resurser som behöver vara tillgängliga över internet. Sandbox styrs av mindre restriktiva regelverk och ska därmed enbart användas för tester och explorativt arbete. 

Geografiska regioner 

En landningszon är begränsad till en geografisk region. För närvarande finns följande alternativ vid beställning av en landningszon: 

  • Sweden Central – Gävle 
  • West Europe – Nederländerna 
  • North Europe – Irland 

Rekommendationen är att i första hand använda Sweden Central, om det inte är så att den önskade tjänsten inte är tillgänglig där. Aktuella uppgifter om vilka tjänster som är tillgängliga i de nämnda regionerna kan du läsa mer om hos Microsoft

Ägare och teknisk kontaktperson 

I samband med att du beställer en landningszon anger du vem som ska stå som ägare och vem som är teknisk kontaktperson. Ägaren ansvarar för kostnaderna och den tekniska kontaktpersonen kan komma att kontaktas vid tekniska problem eller frågor. 

Övriga medlemmar i teamet 

Ägaren och den tekniska kontaktpersonen kan själva lägga till och ta bort personer som med sina KI-konton ska kunna arbeta med landningszonen via Azureportalen. En person kan tilldelas någon av följande roller: 

  • Contributer – kan skapa och ta bort resurser i landningszonen. 
  • Reader – kan se men inte ändra resurserna i landningszonen. 

Kostnader och budget 

Vid beställningen anger du projektnumret som ska debiteras för de resurser som konsumeras i landningszonen och debiteringen sker månadsvis. Du anger även en budget i kronor per månad. Varningar skickas med e-post till ägaren och den tekniska kontaktpersonen när de samlade kostnaderna närmar sig den satta budgeten (när 85% och 100% av budgeten använts). 

Det är viktigt att agera på dessa varningar, eftersom det inte finns några tekniska begränsningar mot att överskrida budgeten.

I Azureportalen får du tillgång till instrumentbrädor för att i detalj kunna följa kostnaderna. Det finns också en priskalkylator som kan användas för att uppskatta de förväntade kostnaderna. 

Kontakt och frågor

Har du frågor kring Azure och är intresserad av att beställa en Landing Zone kontaktar du IT-avdelningen genom KI Self Service, så återkommer vi för ett inledande möte där behov och möjligheter kan diskuteras i detalj.

Efter detta möte kan du lägga en formel beställning av din nya Azure Landing Zone genom detta formulär.

HT
Innehållsgranskare:
Daniel Ståhl
2024-06-11