KIIP - Karolinska Institutets Integrationsplattform

KIIP är KI:s integrationsplattform som sammankopplar information från olika system och gör den synlig på en gemensam plattform. Tjänsten kan användas för olika projekt inom verksamheten.

KIIP Integrationsplattform
KIIP Integrationsplattform.

KIIP bidrar till flexibilitet genom att minska beroendet av leverantörer för utveckling och att minska effekten av löpande systemförändringar. En integrationsplattform ger även en bättre övervakning och mätbarhet, samt minskar risken i att kunskap fastnar hos enskilda medarbetare eller hos externa leverantörer.

För vem passar tjänsten?

För medarbetare som behöver integrera information mellan två eller flera interna och/eller externa system som löpande behöver kommunicera automatiskt med varandra, genom API, filöverföring eller liknande.

Detta ingår i tjänsten

  • Arkitekturell och designmässig genomgång av behov.
  • Lösningsförslag med beräknad kostnad av integrationen.
  • Utveckling av tjänst med säker överföring.
  • Övervakning och support av integration i produktion.

Så här går det till

Initiering

Det behövs alltid en utvecklingsinsats för en ny integration. Ta kontakt med tjänsteansvarig för KIIP för en diskussion om era behov så att KIIP kan validera och se över förutsättningar om integrationen passar i KIIP.

Förstudie

Passar integrationen i KIIP genomförs en förstudie där lösningsförslag, övergripande tidplan och prisförslag tas fram. Löpande dialog och samarbete mellan beställare och KIIP pågår.

Genomförande

Utvecklingsperioden av integrationen pågår och integrationen produktionssätts.

Avslut

Överlämning och avstämning av dokumentation och eventuell restlista.

Priser 

  • Utveckling av ny integration: beräkning görs när lösningsförslaget är framtaget (engångskostnad)
  • Löpande kostnad: beräknas efter komplexiteten av integrationen

Frågor

Ta kontakt med tjänsteansvarig för KIIP vid eventuella frågor.

Support

För felanmälan och support, skapa ett ärende på KI IT Selfservice och ange "KIIP integration".

AH
Innehållsgranskare:
2024-02-13