Beställ telefonitjänster

På den här sidan hittar du information om KI:s utbud av olika telefonitjänster – allt från olika typer av abonnemang för enskilda medarbetare till tjänster för större grupper och funktioner, kompletterande tjänster för SMS-utskick, med mera.

Introduktion till telefonitjänster

Abonnemang för dig som medarbetare

Det finns ett brett utbud av abonnemang för telefoni och surf utifrån behov. Standardabonnemanget för anställda kallas mobil anknytning.

Mobil anknytning

En mobil anknytning är en anknytning i Karolinska Institutets växel som är kopplad till en mobiltelefon. Med en mobil anknytning får du anknytningsnummer, mobilabonnemang inklusive samtalskostnader inom Sverige samt till utlandet, telefonistfunktion och hänvisningsmöjlighet till ett fast pris.

En mobil anknytning är KI:s standardabonnemang som passar för alla medarbetare vid Karolinska Institutet.

Detta ingår

 • Anknytning 08-524 8x xxx.
 • Mobilabonnemang.
 • Fria samtal inom Sverige/EU/EES samt från Sverige/EU/EES till utlandet.
 • Fria sms och mms till svenska abonnemang i Sverige samt utanför Sverige men inom EU/EES.
 • Surfpaket i olika storlekar.
 • Växeltelefonist.
 • Röstbrevlåda med notifiering via e-post eller sms.
 • Hänvisning via mobilapp.

Viktigt att veta

 • Som standard är roaming spärrat.
 • Löpande surf per MB är avstängt.
 • När du befinner dig utanför EU/EES gäller andra samtalspriser.

Tilläggstjänster

 • Extra datasim (ett extra simkort som delar huvudabonnemangets surfpott, se mer information om tjänsten under ”Extra datasim”).
 • Extra surfpaket om månadspotten tar slut (behöver du köpa till ett extra surfpaket oftare än en gång, höj abonnemangets ordinarie surfpott i stället).
 • Upphävning av roamingspärr.
 • Softphone (mjukvara i din PC/Mac som ger dig tillgång till en växelanknytning i datorn).

Fast telefoni

Tjänsten fast telefoni är en anknytning i Karolinska Institutets växel med stationär telefon. Tjänsten erbjuder en telefonilösning med anknytningsnummer, växel och samtalstrafik till ett fast pris. 

Passar verksamheter som behöver en stationär telefon, som exempelvis labb och receptioner. 

Vad ingår i ett abonnemang/en anknytning?

 • Anknytning 08-524 8xx xx.
 • Fria samtal inom Sverige och från Sverige till utlandet.
 • Röstbrevlåda med notifiering via e-post eller SMS.
 • Hänvisning via app.
 • Växeltelefonist.
 • Lån av standardtelefon under abonnemangstiden.

Tilläggstjänster 

Möjlighet att ringa utomlands. Telefoniansvarig på institutionen beställer tjänsten hos Helpdesk. 

Mobilt bredband

Med ett mobilt bredband kan du koppla upp dig till nätet var som helst där mobiltäckning finns. Detta passar medarbetare som behöver koppla upp sig till nätet ofta, utanför Karolinska Institutets campus.

Detta ingår

Ett abonnemang med simkort och tillhörande mobilnummer.

Viktigt att veta

Som standard vid beställning är alla abonnemang öppna för roaming.

För att kunna använda tjänsten på dator måste datorn ha plats för ett simkort – om inte kan en dongel eller en mobil hot-spot användas. Du hittar rekommenderade produkter i Wisum.

Tilläggstjänster

 • M2M-applikationer kan du beställa till en fast IP-adress utan extra kostnad.

Extra datasim

Tjänsten extra datasim innebär ett extra simkort till ett huvudabonnemang. Du kan lägga till ett extra datasim till mobila anknytningar. Ett extra datasim passar anställa och anknutna som behöver kunna surfa från flera enheter.

Detta ingår

Ett extra simkort som delar huvudabonnemangets surfpott.

Telefonkonferens i TouchPoint Plus

Om du har behov av att genomföra konferenssamtal via telefon i stället för andra rekommendera former av E-möten, kan du sätta upp ett konferenssamtal direkt i appen Telia TouchPoint Plus, som alla medarbetare med telefonanknytning har tillgång till.

Guide för telefonkonferens

Tjänster för grupper och funktioner

För grupper och funktioner med behov av att till exempel låta fler användare besvara inkommande samtal på ett gemensamt nummer eller hantera köer, finns dessa tjänster att välja bland.

Svarsgrupp - enkel och avancerad

Enkel och avancerad svarsgrupp hanterar inkommande samtal på ett anropsnummer och distribuerar samtal till inloggade handläggare. Det passar grupper som är i behov av att ha ett ingångsnummer som flera personer skall kunna svara på. Tjänsten hanteras via appen Touchpoint Plus.

Tilläggstjänster

Supervisorfunktion - denna kan logga in och ut handläggare, ta ut statistik med mera.

Gruppnummer

Ett ingångsnummer i växeln som flera personer med olika telefoner ska kunna svara på.

Virtuell anknytning

En anknytning som inte har en fysisk telefon utan endast ett nummer. Virtuella anknytningar används för speciella lösningar som ringlistor och journummer för vidarekoppling.

Kontaktcenter

Kontaktcenter ger medlemmar möjlighet att under öppettid koppla samtal till medarbetare som är inloggade inom tjänsten.

Ett kontaktcenter passar institutioner, avdelningar eller grupper vid Karolinska Institutet som behöver ha ett specifikt nummer där flera personer (agenter) kan svara samtidigt. Kontaktcenter används i dag av Helpdesk och KIB.

Tjänsten innefattar uppsättning av ingångsnummer, konfigurering och behörigheter för agenter och en rad av anpassade funktioner efter behov som till exempel:

kontaktcenterklient och app, möjlighet att skicka SMS och e-post via klient, svarsmallar, medlyssning, talbesked (välkomstmeddelande, kömeddelande mm), tidsstyrt menyval, styrning och identifiering av inringande, callback.

Tilläggstjänster

Integration med ärendehanteringssystem, e-post, chatt, video, med mera.

Beställning och frågor

Beställ tjänsten genom att skapa ett ärende på KI Self Service.

Mobilapp

Nu finns en app för dig som jobbar med ACE kontaktcenter som heter ACE to go. Du kan ta del av Telias introduktion och webinarium här för en bra introduktion till appens funktioner:

Get started with ACE to go

ACE to go webinar

Den allra första gången du loggar in  behövs en ”identifierare” som är unik för organisationen. Skriv där in: karolinska

Patientkösystem

Ett avancerat kontaktcentersystem som hanterar inkommande telefonsamtal, scheman, röstmeddelanden, call back med mera.

Detta passar funktioner med patientverksamhet som är i behov av ett avancerat telefonsystem som distribuerar samtal mellan olika handläggare och har funktioner så som tidsstyrd callback.

Övriga kommunikationstjänster

Faxtjänst

Med faxtjänsten kan du skicka och ta emot fax via din mejl, i form av en bilaga i pdf eller tif. En del samarbetspartners i världen använder fortfarande fax för att skicka dokument.

Funktioner

 • Du skickar och tar emot fax vi mejl (bilaga som pdf eller tif).
 • Tjänsten konverterar dina utgående mejls innehåll och bilagor till faxmeddelande.
 • Ett faxnummer. Du kan också koppla ett befintligt faxnummer till tjänsten.
 • Kryptering genom TLS, för att kunna skicka personuppgifter och känsligt innehåll.

Telematik/M2M

M2M står för Machine to Machine och handlar om maskin-till-maskin-kommunikation. Det är en teknik som möjliggör både trådbunden och trådlös kommunikation mellan teknisk utrustning. Finns med och utan surf.

SMS-tjänst

Via SMS-tjänsten SMS Connect kan du skicka sms till en eller flera mottagare. Lämpligt för medarbetare som vill skicka ut sms till större grupper inom eller utanför KI, som till exempel deltagare i studier.

Support: SMS Teknik

SMS Tekniks Support (vardagar 08:00-17:00)
E-post: info@smsteknik.se
Telefon: 0524-103 50

Enroute: Meddelandet är skickat från oss till operatören samt accepterats av operatören och är på väg att skickas till mottagaren.

Delivered: Meddelandet är mottaget av mottagarens enhet.

Expired: Tidsgränsen (TTL) för meddelandet har gått ut, meddelandet har inte nått mottagare. Detta kan bero på att mottagarens mobil har varit avstängd, utanför täckning eller så har mottagaren befunnit sig utomlands samtidigt som roaming har varit inaktiverat.

Deleted: Meddelandet har skickats till operatör, men sedan raderas från utgående kö innan det har levererats till mottagare. Mottagaren har då alltså inte fått meddelandet. Detta kan bero på flera orsaker, som t.ex. att abonnemanget stängts av, begränsningar i abonnemanget och/eller fel hos operatören.

Undeliverable: Ungefär samma som för Expired, fast detta kan ges innan tidsgränsen (TTL) har gått ut. Kan på bero på exempelvis felaktig mottagarenhet, eller begränsningar i abonnemanget likt roaming el dylikt.

Accepted: Samma som Enroute, fast ges oftast endast kort efter att det skickats.

Invalid: Numret är på något sätt felaktigt, eller begränsningar i abonnemanget.

Rejected: Begränsningar i abonnemanget och/eller mottagarens enhet. Kan också bero på att för många meddelanden har skickats inom en viss tidsperiod eller andra begränsningar satta av operatör.

Unknown: Sätts av SMS Teknik när status ej kommit efter TTL passerat.

Beställning och prislista

020-nummer

Ett 020-nummer är ett nummer som är gratis att ringa till, och kan kopplas till ett befintligt nummer.

Viktigt att veta om tjänsten

 • Numret kan inte nås från utlandet.
 • Innehavaren av numret betalar samtalskostnaden.
 • Kostnaden styrs av vilket nummer 020-numret är kopplat vidare till, till exempel tillkommer kostnader för utlandssamtal om det mottagande numret är ett utlandsnummer.
 • 020-numret kan kopplas till ett valfri annat nummer, det behöver inte vara ett nummer inom KI.

Beställningar och prislista

Vänd dig till Telefoniansvarig på din institution som hjälper dig och beställer telefonitjänster via Wisum.

Aktuell prislista telefonitjänster

ML
Innehållsgranskare:
2024-02-07