KI-GitLab - för dig som hanterar källkod

När du kostnadsfritt ansluter dig till KI-GitLab når du en gemensam lagringsyta för din grupps källkod som är placerad i KI:s egna datahallar. Du kan där dela och versionshantera din källkod på ett enkelt och säkert sätt tillsammans med andra KI-användare.

GitLab:s logotyp.
Foto: Gitlab

När du beställer ett projekt i KI-GitLab kan du själv ange vem som ska vara ägare (Owner) och förvaltare (Maintainer). Dessa roller kan sedan lägga till användare i projektet de är medlem i.

Läs mer om rättigheter i GitLab här

Varje så kallad commit är begränsad till 10 MB. 

Inloggning och access

För att nå tjänsten behöver du konfigurera en tjänstespecifik MFA för att få tillgång till dina repositorier. Tjänsten sätts upp per forskningsgrupp, men efter det att projektytan skapats går det att addera andra KI-anställda.

Det går i dagsläget inte att bjuda in externa parter till skapade projektytor.

För att beställa ett konto

Du beställer tillgång till KI-GitLab genom detta formulär.

Ärendet hanteras av Helpdesk och du får återkoppling när din beställning är färdigbehandlad. Leveranstiden är vanligtvis cirka två arbetsdagar.

För att komma i gång

Ta del av instruktionerna på KI Self Service:

Kontakt

Har du frågor eller behov av hjälp för att komma i gång med din projektyta, skapa ett ärende på KI Self Service

I övrigt hänvisas till GitLabs egen dokumentation och användarguider på Learn GitLab with tutorials | GitLab

HS
Innehållsgranskare:
Daniel Ståhl
2024-02-23