Certifikat

För närvarande är det inte möjligt att utfärda eller förlänga personliga certifikat. Servercertifikat berörs inte av detta och kan förlängas och utfärdas som vanligt.

Personliga certifikat

För närvarande är det inte möjligt att utfärda eller förlänga personliga certifikat.

Vid frågor kan du vända dig till Helpdesk på certifikat@ki.se.

Servercertifikat

Ett servercertifikat behövs för att garantera att datorn kommunicerar med rätt server och att trafiken inte kan avlyssnas eller ändras. Servercertifikaten finns i olika former och installeras i webbservrar, e-postservrar och liknande.

Ansök om servercertifikat

Steg 1: Delegeringsansökan

För att få begära ett servercertifikat behöver man ha tillstånd att göra det, då krävs ett delegeringsgodkännande av institutionens prefekt. Fyll i en Delegeringsansökan och ange vem eller vilka som ska ha tillstånd att ansöka om ett servercertifikat. Skicka det ifyllda formuläret till certifikat@ki.se. Du som redan har en delegering ifylld från prefekten behöver inte göra detta.

Formuläret Delegeringsansökan har stöd för elektronisk underskrift med plats för flera underskrifter. Om du inte har ett personligt certifikat, så kan du skriva ut formuläret och skriva under det manuellt. Skanna sedan in formuläret med underskrifter och skicka det till certifikat@ki.se.

Steg 2: Skapa konto och ansök om servercertifikat hos Sectigo

Ansök om servercertifikat och skapa konto hos Sectigo

Viktigt att tänka på

Den privata nyckeln ska skyddas mot obehörig åtkomst. En säkerhetskopia av den privata nyckeln bör göras. Alla säkerhetskopior av den privata nyckeln skall skyddas mot obehörig åtkomst.

Avslutade certifikat

Om certifikatet inte längre ska användas, eller vid misstanke om att den privata nyckeln har hamnat i orätta händer, ska certifikatet avslutas.

Kontakta Helpdesk eller certifikat@ki.se.

Dokument

OP
Innehållsgranskare:
2024-02-20