Livscykelhantering av datorer

Genom IT-avdelningens livscykeltjänst betalar du av din dator under 36 månader vartefter den byts ut mot en ny och återanvänds. Tjänsten innebär fördelar för klimat, miljö och ekonomi.

Om tjänsten 

Du kan välja mellan någon av de PC- eller MAC-datorer ITA har certifierat för klientplattformen Karyon och har den datorn i 36 månader vartefter den sedan per automatik byts ut mot en ny.

Då tjänsten är baserad på en effektiv livscykelhantering av hårdvaran innebär det att kostnaden över de 36 månaderna blir lägre än att köpa och skriva av datorn under samma period. Vi bidrar dessutom till stora vinster för miljön och klimatet.

Fördelar för ekonomi, klimat och miljö

Med hjälp av en erfaren partner som tillhandahåller effektiva processer för livscykelhantering och återanvändning av IT-utrustning håller vi inte bara ner totalkostnaden för införskaffande av datorhårdvara. Att införskaffa datorer på detta vis ger som tidigare nämnt också betydande vinster för klimatet och miljön och är en del i KI:s arbete för att nå målen satta för hållbar utveckling i KI:s strategi 2030.

Effektiviserade och tillförlitliga leveranser​​​​​

 • Alla beställningar samlas hos vår partner och levereras samlat för att minska antalet transporter till KI.
 • Leveranstid upp till 2-3 veckor.
 • Leverans sker utan emballage i säkerhetsskåp. Emballaget tas om hand enligt miljöcertifierade processer hos vår partner. Detta minskar den volymen av våra transporter tar i anspråk.
 • Via vår partner bygger vi upp ett eget lager av de standardmodeller vi använder vilket på sikt säkerställer att vi får leverans av våra datorer inom överenskommen tid. På detta vis kan vi komma runt problematiken med långa leveranser vilket den globala komponentbrister nu så ofta medför.
 • Datorn levereras ut till din arbetsplats på något av våra Campus av våra erfarna tekniker som hjälper dig att komma ingång och kan besvara dina frågor på plats om så behövs.

Återanvändning och återvinning – vinst för klimat och miljö

 • Datorer återgår till leverantören efter 36 månader där de rekonditioneras och kan därefter återanvändas hos andra organisationer som inte ställer samma krav på prestanda och tillförlitlighet.
 • Datorer, eller annan IT-utrustning som inte går att använda återvinns enligt miljöcertifierade processer vilket innebär att materialet kan komma till användning i nytillverkning.

Driftsäkerhet

 • En dator som byts var tredje år medför att prestandan upprätthålls och påverkar inte produktiviteten negativt som en äldre dator kan göra.
 • Sannolikheten att datorn skulle gå sönder under de första tre åren är mycket liten och därför minskar risken radikalt för dataförluster som annars kan medföra stora kostnader.
 • I tjänsten ingår möjligheten att snabbt byta ut en trasig dator mot en ny om olyckan skulle vara framme. Oftast har du en ersättningsdator redan samma dag.
 • Genom att definiera och certifiera ett mindre antal modeller hålls komplexiteten och därmed för administration av KI’s klientplattform nere. Det innebär en stabilare plattform som kräver mindre resurser att administrera.

Informationssäkerhet

 • Då alla datorer som omfattas av livscykelhanteringstjänsten återtas av vår partner minimerar vi risken för att gamla datorer kommer på villovägar eller glöms bort.
 • De datorer som återtas placeras i låsta säkerhetsskåp inför leverans tillbaka till vår partner. Hos vår partner hanteras de enligt certifierade metoder för att garantera att ingen obehörig kommer åt datorerna.
 • Alla återtagna datorer raderas med programvara som följer globala säkerhetsstandarder för datadestruktion. Den typen av programvara används bland annat av polisen och försvaret och säkerställer att ingen data kan återläsas när hårddisken raderats.
 • Efter varje återtag av datorer förses ITA med en rapport över alla datorer som återtagits och raderats vilket ytterligare säkerställer att dataläckage inte sker.

Modeller och kostnader 

De PC- och MAC-datorer som går att beställa via den nya tjänsten för livscykelhantering av hårdvara är de samma som ITA tidigare certifierat för användning i standardplattformen Karyon. Valet av specifika modeller förändras med tiden men vi eftersträvar att hålla en god balans mellan kostnad och prestanda för att möta de olika användningsområden datorerna ska uppfylla.

BÄRBAR DATOR - STANDARD - 270 KR/MÅNAD
• HP EliteBook 640
• Core i5, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD
• Bildskärm: 14”
• Vikt: 1,4kg

BÄRBAR DATOR - MOBIL - 330 KR/MÅNAD
• HP ELITEBOOK 830
• Core i5, 16GB DDR5, 256GB NVMe SSD
• Bildskärm: 13,3”
• Vikt: 1,3kg

BÄRBAR DATOR - PRESTANDA - 400 KR/MÅNAD
• HP EliteBook 860
• Core i7, 16GB DDR5, 256GB NVMe SSD
• Bildskärm: 16”
• Vikt: 1,8kg

BÄRBAR DATOR - MOBILE WORKSTATION - 900 KR/MÅNAD
• HP ZBook Studio
• Core i9, 32GB DDR5, 1TB NVMe SSD
• Bildskärm: 16” (4K)
• Vikt: 1,8kg

MACBOOK AIR 13 – 350KR /MÅNAD
• Processor: M3, 8 Core, 16 Core Neural Engine, 8 Core GPU
• Minne: 8GB
• Hårddisk: 256GB Integrerad
• Bildskärm: 13,6”, 2560x1664, 500cd/m²
• Vikt: 1,24 KG

MACBOOK AIR 15 – 415KR /MÅNAD
• Processor: M3, 8 Core, 16 Core Neural Engine, 10 Core GPU
• Minne: 8GB
• Hårddisk: 256GB Integrerad
• Bildskärm: 15,6”, 2560x1664, 500cd/m²
• Vikt: 1,24 KG

MACBOOK PRO 14 – 625KR /MÅNAD
• Processor: M3 Pro, 11 Core, 16-Core Neural Engine, 14-Core GPU
• Minne: 18GB
• Hårddisk: 512GB Integrerad
• Bildskärm: 14,2”, 3024x1964, 600 cd/m²
• Vikt: 1,6 KG

MACBOOK PRO 16 - M3 PRO - 770KR /MÅNAD
• Processor: M3 Pro, 12 Core, 16-Core Neural Engine, 18 Core GPU
• Minne: 18GB
• Hårddisk: 512GB Integrerad
• Bildskärm: 16,2 3456x2234, 600cd/m²
• Vikt: 2,14 KG

MACBOOK PRO 16 - M3 MAX - 1025KR /MÅNAD
• Processor: M3 Max, 14 Core, 16-Core Neural Engine, 30 Core GPU
• Minne: 36GB
• Hårddisk: 1TB Integrerad
• Bildskärm: 16,2 3456x2234, 600cd/m²
• Vikt: 2,16 KG

Frågor om tjänsten

Har du frågor om livscykelhanteringstjänsten? Kontakta Helpdesk.