Person skriver på dator

IT och telefoni

Här hittar du översiktlig information om alla de tjänster som IT-avdelningen erbjuder inom IT och telefoni, samt kontaktvägar för support och frågor. Du kan också läsa mer om ITA:s enheter, uppdrag och ta del av aktuella driftmeddelanden och nyheter.

Foto: Gettyimages.

För ditt dagliga arbete

Aktuellt

Beställ IT och telefonitjänster

Nyheter och driftmeddelanden från ITA

IT-relaterade nyheter

Driftinfo