Formulär: dessa verktyg kan du använda

Du som anställd har tillgång till en samling verktyg för att skapa formulär och undersökningar. Du väljer själv vilket av dessa du använder utifrån just dina behov.

Illustration av enkät
Foto: Pixabay

KI Survey

KI Survey är ett enkätverktyg som tillhandahålls av den molnbaserade tjänsten Sunet Survey. Där kan du skapa enkäter, kursutvärderingar och andra typer av undersökningar samt följa upp arbetet i rapporter.

KI Survey används bland annat för kursutvärderingar och olika val på KI. Det behövs ingen extrainloggning till verktyget, du når den med ditt KI-ID.

Logga in här

Support i KI Survey

KI kan i dagsläget inte erbjuda dig som använder KI Survey personlig support i verktyget. Ta i stället del av de inbyggda hjälpavsnitten, som du alltid når i övre högra hörnet bredvid ditt namn.

När du loggat in ser du också ett nyhetsflöde i högerkolumnen där du kan ta del av uppdateringar.

För information och vägledning kring kursvärderingar i KI Survey och Canvas, se dessa sidor hos Undervisning och lärande.

RedCap

REDCap är en onlineplattform för att genomföra enkäter och används ofta i forskning. Du hittar utförlig information om verktyget och alla dess funktioner hos Research Support Office.

Microsoft Forms

Ett enkelt verktyg för att skapa anmälningsformulär, undersökningar, frågeformulär och omröstningar. Det är integrerat med Microsoft 365 vilket för det enkelt att samla in och analysera inkomna svar.

Det är vanligt att använda Forms för anmälningar till seminarier, konferenser och liknande.

Tänk på detta när du skapar formulär

  • Andra formulärtjänster, som Google Forms, ska ej användas inom KI. Nyttja någon av de utmärkta tjänsterna ovan i stället.
  • För att inte bryta mot GDPR ska du tänka på att använda begreppet ”Matpreferens” för speciella krav på mat vid till exempel allergier, vegankost och så vidare när du skapar ett anmälningsformulär. Skapa en ruta med ett aktivt val för samtycke, och beskriv att denna information sparas inför genomförandet av mötestillfället men sedan kommer raderas.