Dela och ta emot data med MFT (Managed File Transfer)

MFT är en tjänst som gör det möjligt att på ett säkert sätt dela och ta emot data. Samtliga anställda vid Karolinska Institutet har tillgång till MFT-tjänsten. Externa användare kan bjudas in för att ta emot och dela data.

Data sparas i 30 dagar

Data som laddas upp i MFT-tjänsten är endast aktivt i 30 dagar. När 30 dagar har passerat raderas den helt. Det är därför viktigt att hämta eller flytta all data till en lämplig lagringsplats inom dessa 30 dagar för att den inte ska gå förlorad.

Ladda upp data till MFT via webbläsare

För att nå MFT-tjänsten via webbläsaren går du till mft.ki.se. Du loggar in med din KI e-postadress och lösenord, samt med appen Microsoft Authenticator

Obs! Notera att du endast kan ladda upp filer till MFT, inte mappar. 

Ladda upp data till MFT via SFTP

För att nå MFT-tjänsten med SFTP, kan du exempelvis använda FileZilla som finns tillgänglig i Software Center och Self Service på migrerade KI-klienter. För att multifaktorsautentisering ska fungera för SFTP måste det vara inställt på godkännande via applikationen Microsoft Authenticator.  Inställningen hittar du under säkerhetsinformationssidan, klicka på ”ändra” intill ”standardinloggningsmetod” och välj ”Microsoft Authenticator- meddelande”. Det fungerar inte om autentiseringen är inställd på ”Authenticator- app eller maskinvarutoken- kod”.

Dela data

När du har bjudit in dem användare du önskar att dela data med kan du börja att dela mappar och filer via MFT-tjänsten.

Externa användare

För att kunna dela och ta emot data från en extern användare måste användaren bjudas in.

Externa användare nyttjar, även de, MFT-tjänsten via sin webbläsare eller SFTP. För att nå tjänsten via webbläsaren loggar de vanligtvis in med sitt konto för MFT-tjänsten och multifaktorsautentisering.

Vill de externa användarna nå MFT-tjänsten med SFTP, för att dela och ta emot data, så är inte det möjligt att göra det med sina egna appar för multifaktorsautentisering. I stället måste de använda en nyckelfil. För att få tillgång till en nyckelfil måste du som har bjudit in användaren beställa en nyckelfil genom att kontakta Helpdesk.

Ange vilket konto nyckelfilen beställs för. Filen kommer då att skapas och läggas i en mapp i MFT-kontot för vald användare. Användaren kommer åt filen genom att logga in via webbläsaren. Användaren behöver ladda ner filen på sin dator och installera den i sin valda SFTP-klient, exempelvis FileZilla.

MH
Innehållsgranskare:
2023-12-13