Söktjänsten (Elastic/i3)

Här kan du läsa om hur söktjänsten på webbplatsen ki.se fungerar och vem du kan kontakta om du behöver hjälp med hittbarhet för ditt innehåll på ki.se och medarbetarportalen.

Karolinska Institutets centrala webbplatser består av ki.se, subsajterna utbildning, nyheter och medarbetarportalen. Tillsammans utgör de cirka 12 000 webbsidor, 8 000 nyheter, 12 000 dokument, 10 000 profilsidor för medarbetare/anknutna, ett 100-tal utbildningskurser- och program. 

Bli bättre på att hitta på ki.se

Använd filter för att smalna av sökområdet för den sökfras du skrivit in bör du söker på KI:s webbplats:

Picture of search filters at ki.se
Använd filter för att smalna av sökområdet

Använd ett eller flera filter, person-, utbildning- och nyhetsfiltrena går att kombinera med ett av språken svenska eller engelska. Om någon av filterknapparna blir grå och oklickbar betyder det att det saknas innehåll för detta filter. 

Förbättrat personsök

Om du letar efter en specifik person bör du använda filtret ”Person”, som filtrerar bort innehåll som inte är profilsidor. Du kan söka på förnamn och efternamn, men också på titlar eller funktioner, exempelvis ”studievägledare” eller ”IKT-pedagog”. Det går också att söka på de sista fem siffrorna i ett internt telefonnummer, på så vis kan du vilken kollega på KI som ringt dig om du råkat missa ett samtal.

Filtrera på delar av webbplatsen

Medarbetarportalen

Om du letar efter innehåll som vänder sig till anställda och anknutna på KI kan du använda filtret ”Medarbetarportalen”. Då sorterar du bort innehåll kring exempelvis forskning och utbildning, innehåll som främst riktar sig till externa målgrupper. När du väljer filtret ”Medarbetarportalen” får du bara träffar i innehåll som finns på Medarbetarportalen.

Filters in search engine at ki.se
Filtret "Medarbetarportalen" tar fram innehåll som vänder sig till medarbetare.

Sökning på ”friskvård” med filtret ”Medarbetarportal” ger träffar på innehåll som riktar sig till medarbetare.

Filtrera på "Utbildning"

Du kan filtrera bort innehåll som inte är nyheter eller kalenderhändelser, om du vet att du söker efter en specifik nyhet. Alternativt bara söka på utbildningssidorna, om du letar efter kurser, program eller något som är utbildningsrelaterat.

Search filter att ki.se
Sökning på ordet ”friskvård” med filtret ”Utbildning” ger träffar på innehåll som riktar sig till studenter.

På samma sätt kan du filtrera bort innehåll som inte är nyheter eller kalenderhändelser, om du vet att du söker efter en specifik nyhet. Alternativt bara söka på utbildningssidorna om du letar efter kurser, program eller något som är utbildningsrelaterat.

Filtrera på regelverk och dokument

Om du vet att du letar efter innehåll som ligger i ett dokument, exempelvis pdf, Word, Excel eller Powerpoint bör du använda filtret "Dokument" för att filtrera fram just dokument. Om du letar efter innehåll som finns i styrdokument (föreskrifter, riktlinjer, policy, strategi, handlingsplan eller anvisningar) kan du använda filtret "Regelverk", då får du bara träffar i innehåll som motsvarar styrdokument. 

Om man vill veta vad som gäller kring jävsfrågor kan man göra följande sökning: 

Search filters at ki.se
Filtret "Regelverk" söker i föreskrifter, riktlinjer, policy, strategi, handlingsplan och anvisningar.

Filtrera på språk

Du kan välja att få träffar på bara svenska eller engelska. Klicka på någon av filterknapparna ”Svenska” eller ”Engelska”

Automatiska förslag

En annan ny funktion är att sökmotorn kommer med förslag när du börjar skriva ett ord i sökrutan. Detta kan vara användbart om du letar efter saker som du vet finns, om du till exempel börjar skriva ”Stefa…” så kommer sökmotorn att föreslå alla som heter Stefan eller Stefansson. Börjar man skriva ”Audio…” så kommer den föreslå ”audionomprogrammet”. Förslagen som sökmotorn ger baserar sig på vad sidor och dokument heter, så det är inte alltid säkert att du får ett bra förslag, eller att det förslag du gillar kommer att hamna överst.

Search filter att ki.se
Automatiska förslag på sökord.

Hjälp oss förbättra söktjänsten!

Hittar du inte det du letar efter när du söker? Hjälp oss då att rätta till felet genom att skicka en e-post till webb@ki.se  Berätta gärna vad det är som inte funkar och vad det är du letar efter. 

Rickard Carlsson

Sökansvarig
Digitala kommunikationskanaler
UF Universitetsförvaltningen

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
  • UF.Digitala kommunikationskanaler
  • UF.Universitetsförvaltningen
Logga in med KI-ID
KW
KI webbförvaltning
2021-12-21
Rickard Carlsson