Skip to main content

KI på Lika villkor

KI ska ha en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare och studenter behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas.
Vårt arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering kallas för Lika Villkor. Det arbetet kan alla i hela organisationen bidra till!

Symposium om Karriärvägar bias och bedömning

Symposium om Karriärvägar bias och bedömning

Förutsägbara karriärvägar och rekryterings- och bedömningsprocesser utan bias är ett prioriterat område för KI. Som ett led i det arbetet bjöd rektor och prorektor in till ett erfarenhetsutbyte med KTH och Handelshögskolan, om att arbeta med jämställdhet vid fakultetsförnyelse. Detta hölls den 12 april i Biomedicum. 

Lika villkors-event

Lika villkors-nyheter

KW
KI webbteam
2019-08-07
Klara Regnö