Doktorandnytt - nyhetsbrev

Primär målgrupp för Doktorandnytt är doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Dessa grupper kommer att få brevet automatiskt.

Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant här.

KV
Innehållsgranskare:
Clara Ersson
2023-04-24