Skip to main content

Doktorandnytt - nyhetsbrev

Primär målgrupp för Doktorandnytt är doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Dessa grupper kommer att få brevet automatiskt.

Doktorandnytt - 2019

Nr 1, 2019-09-03

Prenumerera på Doktorandnytt här om du inte tillhör den primära målgrupp som får det automatiskt.

Sista numret av nyhetsbrevet Forskarutbildningsnytt skickades ut den 20 juni 2019. 

Från och med hösten 2019 kommer alla medarbetare och samtliga doktorander vid KI att få ett universitetsgemensamt nyhetsbrev från KI:s ledning där nyheter som rör forskarutbildning, forskning och utbildning kommer att ingå. Utöver det nya universitetsövergripande nyhetsbrevet inrättas ytterligare ett nytt nyhetsbrev – Doktorandnytt som skickas ut till doktorander, studierektorer och administratörer för forskarutbildning.

Arkiv Forskarutbildningsnytt

Forskarutbildningsnytt - 2019

Nr 5, 2019-06-20

Nr 4, 2019-05-21

Nr 3, 2019-04-15

Nr 2, 2019-03-19

Nr 1, 2019-02-15

Forskarutbildningsnytt - 2018

Nr 8, 2018-12-19

Nr 7, 2018-11-28

Nr 6, 2018-10-18

Nr 5, 2018-09-10

Nr 4, 2018-06-08

Nr 3, 2018-04-20

Nr 2, 2018-03-12

Nr 1, 2018-02-05

Forskarutbildningsnytt - 2017

Nr 9, 2017-12-21

Nr 8, 2017-11-16

Nr 7, 2017-10-16

Nr 6, 2017-09-06

Nr 5, 2017-06-22

Nr 4, 2017-05-22

Nr 3, 2017-04-13

Nr 2, 2017-03-14

Nr 1, 2017-02-10