Webbstruktur och brödsmulor

När du skapar en ny sida på ki.se (i Drupal) måste du ange vilken sida som kommer före i webbplatsens struktur. Det hjälper besökaren att förstå vilket område sidan tillhör och var på webbplatsen hen befinner sig.

Du placerar sidan i strukturen genom att välja en förälder, ett så kallat parent item. Den sidan har i sin tur också ett parent item. På så sätt bildas ett släktträd hela vägen upp till startsidan för webbplatsen.

skärmklipp på brödsmulevägen på en webbsida på ki.se
Brödsmulorna utgör länkar till de sidor som ligger över denna sida i webbplatsens navigation.

För en besökare visas släkträdet/strukturen som en rad länkar ovanför sidans rubrik. Man brukar kalla det en väg av brödsmulor. 

Denna funktion ersätter "Included in" på följande sidtyper: Landing page, Page, Form page, Programme web landing page, Programme web page och Course web page. Övriga sidtyper, till exempel nyheter och kalenderhändelser, behöver alltså sättas i sammanhang på andra sätt.

Obligatoriskt val

 1. Alla sidor måste ha en förälder (parent item).
 2. En sida kan bara ha en förälder.
 3. Sidans förälder måste finnas på samma släkträd som sidan. Det vill säga du kan inte ange att en förälder ligger på ki.se/forskning men spara sidan på ki.se/samverkan.

Välj förälder från webbplatsens befintliga sidor 

Skärmdump som visar hur det ser ut när man väljer parent item
Välj parent item från del del av sajten som håller din sida.

När du ska placera din sida väljer du från listor över sidor på olika nivåer. Du fortsätter välja i de listor som dyker upp tills du har kommit till den nivå som är rätt för din sida. Du behöver inte fortsätta välja bara för att det dyker upp fler nivåer. Du kan stanna när du har kommit till den sida som är rätt förälder för just din sida även om den har fler barn.

Det ser lite olika ut beroende på vilken del av sajten du befinner dig.

Ki.se

 • Nivå 1: Subsajt, till exempel ki.se/forskning eller ki.se/bionut
 • Nivå 2: Flikstartsidorna, menyn för subsajten, till exempel ki.se/forskning som har sidorna "Forskningsområden", "Forskare", "Forskningsfinansiering" och "Infrastruktur" i sin meny
 • Nivå 3: De länkar som har flikstartsidan som sitt parent item/sin förälder.
 • Nivå 4: De sidor som ligger under det val du har gjort på nivå 3 
 • och så vidare

Subdomänerna: medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se

 • Nivå 1: Flikstartsidorna, menyn för subdomänen, till exempel medarbetarportalen som har "Din anställning", "Stöd och verktyg", "Utbilda och forska", "Campus, hus och miljöer" och "Vårt KI" i sin meny.
 • Nivå 2: De länkar som har flikstartsidan som sitt parent item/sin förälder.
 • Nivå 3: De sidor som ligger under det val du har gjort på nivå 2 
 • och så vidare

Behörighet att spara på olika nivåer

Redaktörer har olika behörighet att spara sidor upp till en viss nivå i strukturen. Huvudredaktör/huvudansvarig för en subsajt/subdomän bestämmer över flikstartsidorna (nivå 3 på ki.se, nivå 2 på övriga subdomäner) inom sin del av webbplatsen. Om du försöker spara en sida på en nivå du inte har rätt till kommer du att få ett felmeddelande:

skärmdump för felmeddelande
Om du inte har rätt att spara en sida med parent item på den nivå du har valt så kommer du att få ett felmeddelande. Välj en förälder längre ner i släktträdet.

"You are not allowed to add pages on this menu level. You have to add at least one more level to be able to save."

 1. Välj Change or add another menu level
 2. Fortsätt välja en från listorna längre ner i strukturen

När du inte hittar rätt förälder

Om du inte hittar ett lämpligt parent item för din sida, eller om du tycker att den bör sparas direkt under en flikstartsida, välj det som du själv uppfattar som mest rätt för att kunna spara sidan. Du kan sen kontakta ansvarig för subsajten/subdomänen för att få tips och råd om hur du ska placera din sida eller hjälp att spara den högre upp i strukturen. Om du inte vet vem som är ansvarig kan du kontakta webb@ki.se och/eller besöka en drupalverkstad.

Tänk på!

När du redigerar en befintlig sida som har ett parent item på en högre nivå än du har rätt att välja kan du fortfarande spara sidan om du inte försöker ändra parent item.

Komplettera med länkar inom webbplatsen

Det finns antagligen annan information inom webbplatsen som den som besöker din sida också har nytta av. Det kan röra sig om information på samma nivå i strukturen eller som vänder sig till en närliggande målgrupp som följt "fel" länk i en sökning.

Skärmdump över de katergorier/rubriker man man välja för sina relaterade länkar
Lägg till länkar till övrigt relaterat innnehåll inom sajten.

På KI möter vi detta behov genom att samla länkar i en eller flera boxar med fasta rubrikerna. Dessa länkar får samma utseende oavsett var de används och de fasta rubrikerna gör att besökare känner igen sig mellan olika sidor.

De fasta rubrikerna är:

 • Letade du efter
 • Tips och råd
 • Inspiration
 • Relaterat 
 • Mer om det här ämnet

Funktionen relaterad information finns långt ner på sidan i redigeringsläget i ett eget fält, under "Add Block".

Hade din sida flera included in-länkar?

Om du tidigare hade mer än en included in-länk på din sida ska du använda ett av dessa fält för de övriga länkarna. Du kan fortfarande se "included in" när du redigerar sidan, även om du inte kan göra några ändringar i det, just för att du inte ska glömma någon länk när du kompletterar sidan med dessa boxar.

Just nu hamnar dessa länkar i en grå box under sidans egen meny. I en kommande uppdatering så kommer vi att uppdatera layouten av sidorna, framför allt i desktop-läge. I samband med detta så kommer denna ruta att flyttas upp och få ett uppdaterat utseende.

Nyheter och kalenderhändelser ingår inte i släktträdet

Du kan inte sätta ett parent item på en nyhet eller en kalenderhändelse. Detta innehåll är tillfälligt och strukturen skulle inte bli överskådlig och hanterbar om alla gamla nyheter och passerade kalenderhändelser trycktes in i trädet.

Sätt en nyhet eller kalenderhändelse i sitt sammanhang

Som besökare behöver jag förstå sammanhanget för en nyhet eller kalenderhändelse. Detta är särskilt viktigt på ki.se, där nyheter och kalender ligger samlat på en egen plats inom sajten, nyheter.ki.se. För dessa innehållstyper finns included in-länk. Dessa ska användas för alla nyheter och kalenderhändelser. Du kan ange en till tre länkar till relaterat innehåll inom ki.se.

KW
KI webbförvaltning
2022-05-23
Jenny Thorell