Gem på ett papper.

Varumärkesplattform och grafisk profil

Du, liksom alla studenter och medarbetare, är ansvarig för att vårda och utveckla det gemensamma varumärket Karolinska Institutet. Det gör du bland annat genom att använda vår logotyp, teckensnitt, färger och bilder på ett konsekvent sätt. Detta stärker KI:s varumärke, samtidigt som du skapar igenkänning och tydlighet i din kommunikation.

Grafisk profil

KI:s varumärkesplattform

Stöd vid formgivning

Riktlinjer och styrdokument varumärke