KI:s logotyp

Karolinska Institutets logotyp är vår signatur och kvalitetsstämpel, den ska användas i all kommunikation där KI är avsändare. Här hittar du anvisningar om hur du använder logotypen enligt vår grafiska profil.

Att tänka på!

Även när din institution, enhet eller avdelning på KI är avsändare, ska KI:s logotyp användas. Karolinska Institutets varumärke och logotyp representerar hela organisationen och alla delar av verksamheten.

Så använder du och placerar logotypen

Karolinska Institutets logotyp består av sigillet och texten (ordbilden). Den ska ses och användas som en enhet, med andra ord ska de två delarna användas tillsammans.

KI:s logotyp med sigill till vänster och ordbild till höger
Sigillet och ordbilden bildar tillsammans KI:s logotyp. Den ska användas som en enhet.

Liggande logotyp

Logotypen finns i två utföranden, en liggande och en stående. Använd i första hand alltid den liggande logotypen.

KI logotyp
KI:s primära logotyp i liggande format.
KI:s logotyp i stående format. Används endast när den liggande logotypen inte ryms.
KI:s stående logotyp.

Stående logotyp

Om det är begränsat med utrymme i layouten eller om logotypen behöver vara centrerad, passar den stående logotypen.

Digital logotyp

Det finns en digital version av logotypen, med färre detaljer, optimerad för små storlekar i digitala kanaler. Den ska endast användas i digitala sammanhang, till exempel på ki.se, på externa webbsidor, i sociala medier, i film och PowerPoint-presentationer. För tryckta enheter ska den ordinarie logotypen fortsatt användas.

Logotypen och sigillet finns i en positiv version (Plommon) samt i en vit negativ version.

Digital version av logotypen med färre detaljer, optimerad för små storlekar i digitala kanaler.
KI:s uppdaterade digitala logotyp.

Sigill

Som grundprincip ska sigillet användas tillsammans med ordbilden Karolinska Institutet. Dock kan undantag göras när formatet är för litet samt att det framgår på annat sätt vem som är avsändare, t ex i sociala medier där Karolinska Institutet står angett i text bredvid. Även i högtidliga sammanhang kan enbart sigillet används. 

Undantag vad gäller frånkoppling av sigill och ordbild måste alltid godkännas av i kommunikationsavdelningen.

Placering av logotypen

Logotypen kan placeras både till höger och vänster beroende på förutsättningarna för respektive enhet. Dock bör en viss placering hållas konsekvent på liknande enheter.

Utgå från KI:s grafiska mallar om du ska ta fram en affisch eller en presentation, i dessa är logotypen redan placerad på rätt plats. 

Exempel på hur KI:s logotyp kan placeras.
Exempel på hur KI:s logotyp kan placeras.

Frizon

Höjden på bokstaven K i exemplet illustrerar måttet frizonen. Frizonen är den tomma yta som ska lämnas mellan logotypen och annan grafik, text eller ytans kant.

Frizon kring KI:s logotyp.
Bokstaven K i bilden anger den fria ytan som ska lämnas tom runt logotypen.

Färger

Logotypen finns i färgerna plommon och vit och är de som primärt ska användas.

KI logotyp
Logotyp plommon passar för vit eller ljus bakgrund.
Vit analog logotyp liggande mot mörk bakgrund (plommon)
Vit logotyp passar bra mot bakgrund i mörk plommon.

Svart logotyp kan som regel användas i tryck och utskrift när inte färg finns tillgängligt. Vid akademiska högtider eller andra speciella evenemang används logotypen i vissa fall i silver eller guld. Den kan också präglas på papper eller graveras i metall.

Profilera din enhet tillsammans med KI:s logotyp

Karolinska Institutets varumärke och logotyp representerar hela organisationen och alla delar av verksamheten. Enheter, institutioner, projekt eller andra verksamheter på KI får inte använda egna logotyper.

Profilera i stället din enhet, institution, centrumbildning eller projekt i text tillsammans med KI:s logotyp. Ange namnet på enheten eller motsvarande i typsnittet DM Sans i anslutning till KI:s logotyp.

Exempel på hur du kan profilera din institution, avdelning, enhet,centrumbildning eller projekt i text tillsammans med KI:s logotyp
Profilera din institution i text tillsammans med KI:s logotyp.

Profilera ett externt varumärke tillsammans med KI:s logotyp

Två eller flera varumärken kan marknadsföra sig gemensamt med KI. Viktigt är att varumärkena ska ha en naturlig koppling till varandra. 

Samarbetspartner kan uppträda i text eller med logotyp tillsammans med en förklarande text.
Samarbetspartner kan uppträda i text eller med logotyp tillsammans med förklarande text. Samarbetspartnerns logotyp ska upplevas ungefär hälften så stor jämfört med KI:s logotyp.

Det finns tre olika kategorier av samarbete:

  • Karolinska Institutet som ”förare” – KI är den tongivande parten i samarbetet.
  • Karolinska Institutet som ”passagerare” – samarbetet drivs av en annan part.
  • ”Dubbelkommando” – samarbetet drivs av två eller fler jämbördiga parter.

Karolinska Institutet som förare

Designen utformas utifrån Karolinska Institutets identitet och grafiska profil. Samarbetspartnerns logotyp ska upplevas ungefär hälften så stor, jämfört med KI:s logotyp och i de flesta fall tillsammans med en förklarande text som till exempel ”I samarbete med”. Samarbetspartner kan även uppträda i text. Logotyperna placeras på motsatt sida av enhetens yta.

Exempel på hur externt varumärke profileras tillsammans med KI:s varumärke när KI är förare.
Placera logotyperna på motsatt sida i layouten.

Karolinska Institutet som ”passagerare”

Designen utformas utifrån samarbetspartnerns identitet grafiska profil. Karolinska Institutet förekommer med enbart namn, eller namn och logotyp. KI:s logotyp används tillsammans med en förklarande text, "I samarbete med" eller motsvarande.

Exempel på hur externt varumärke profileras tillsammans med KI:s varumärke när KI är passagerare.
KI:s logotyp används tillsammans med en förklarande text.

”Dubbelkommando"

Neutral design som inte utformas efter varken KI eller samarbetspartnerns grafiska profil. Logotyperna placeras bredvid varandra.

Exempel på hur externt varumärke profileras tillsammans med KI:s varumärke när samarbetet drivs av två eller fler jämbördiga parter.
Logotyperna är likvärdigt stora och en neutral design används.

För frågor om logotypen och grafisk kommunikation

Profile image

Sofia Lindberg

Kommunikatör