Teckensnitt

Ett sammanhållet kanaloberoende typografiskt uttryck skapar en enhetlig bild av KI när vi kommunicerar. KI använder ett typsnitt, DM Sans, genomgående för både digitala och analoga kanaler.

Exempel på hur bokstäver kan användas och ser ut.
Övergripande typografi.

Varumärkestypsnitt

DM Sans Regular, Medium, Bold & Italic

DM Sans används i både digitala och tryckta kanaler i tex rubriker, brödtexter, bildtexter, ingresser, mellanrubriker och knappar.

DM Sans är en Google font, alltså licensfritt typsnitt. Det innebär enkel hantering genom användning av ett och samma typsnitt i alla kanaler. Typsnittet är en modern och karaktärsfull Sans Serif med goda möjligheter att skapa särskiljning. 

Systemtypsnitt

Arial och Times New Roman

Systemtypsnitten används om DM Sans inte fungerar på grund av tekniska skäl eller i sammanhang då KI kommunicerar tillsammans med andra varumärken som till exempel Karolinska universitetssjukhuset eller Region Sthlm.

OBS!

Detta innebär bland annat att de tidigare typsnitten för trycksaker och annonser, Mundo Sans och Minion Pro, fasas ut.

Hantering och hierarkier 

I huvudrubriker (rubriknivå 1) används Medium, i underrubriker används Bold (rubriknivå 2 & 3) och Italic (rubriknivå 4). I ingresser och brödtext används Regular. Italic används även i brödtext för att särskilja och lyfta fram specifikt innehåll. Rubriknivå 1 och 2 sätts med inställning optisk kerning samt knipning -15, vilket gör texten mindre gles. 

DM Sans används i både digitala och tryckta kanaler i tex rubriker, brödtexter, bildtexter, ingresser, mellanrubriker och knappar.
Hantering av typsnittet DM Sans på olika nivåer.
Exempel på hantering och hierarkier.
Exempel på hur typsnittet DM Sans används.

Formatering av text

Lika viktigt som valet av typsnitt är hur texten formateras: textstorlek, radavstånd, bredden på rader, punktlistor, längd på paragrafer, textlinjering (centrerade texter bör undvikas), färgkontraster, understrykningar (bör undvikas), kursiv längre text (bör undvikas).

Färger

Typografi sätts endast i färgerna svart, mörk plommon och vit och mot färgbakgrunder där kontrastkraven uppfylls.

Exempel på färg- och textkombinationer.
Cirklarna med bokstäverna visar möjliga färg- och textkombinationer som generellt uppfyller tillgänglighetskraven.

Typsnittet DM Sans finns i alla KI:s Office 365-mallar och har installerats automatiskt på alla datorer inom Samordnad IT. Det finns också tillgängligt för manuell installation via Software Center.

Kontakta Helpdesk (om du har Samordnad IT) eller din institutions egna IT-support (om du är utanför Samordnad IT) om du har problem med att komma åt typsnittet.