Användning av bild och film

Med bilder och film når du ut på ett effektivt sätt, förstärker budskap, berör och förtydligar. Bilder kan vara fotografier men även illustrationer, grafik eller bildmontage för stillbild eller film. I dag finns också stora möjligheter att enkelt skapa visuellt innehåll genom generativ AI.

AI-genererade bilder och filmer 

På sidan AI-genererade bilder och filmer finns en kortare vägledning kring hur du kan förhålla dig till AI-generat visuellt innehåll i kommunikationsmaterial med KI som avsändare. Den här sidan fokuserar på vägledning kring ”traditionell” bild och film, så som vad du ska tänka på vid bildval och vilka möjligheter som finns tillgängliga vid inköp eller beställning av bild – men delar av checklistan är applicerbar också på AI-genererade bilder.

Ställ följande frågor innan du väljer bild eller film: Till vem vänder sig detta? Vad vill jag uppnå?

Checklista för bildval

1. Äkta och naturliga

Bild eller film ska spegla och levandegöra KI:s verksamhet. Bilder ska helst vara tagna i KI:s miljöer och av medarbetare och studenter ”in action”. 

2. Relevanta för sammanhanget

Bilder ska ha en koppling till ämnet som illustreras. Handlar det till exempel om en konferens om cancerforskning väljer du en forskningsrelaterad bild, en bild av konferensdeltagare eller en bild av platsen där konferensen ska hållas. 

3. Professionella och i hög kvalitet

Bild och film ska präglas av hög kvalitet och leva upp till de krav på öppenhet och tillgänglighet som ställs på offentlig verksamhet. Bilderna ska vara högupplösta, ha bra ljus/kontrast/skärpa och helst vara tagna av professionell fotograf.

4. Verklighetstrogna – särskilt i labb och kliniska miljöer

Var noggrann med att det ser ut som i verkligheten. Dubbelkolla till exempel att smycken, hår och kläder följer de hygienkrav som finns för den specifika miljön. 

Frågor att ställa till ansvarig i den miljö som ska fotograferas: 

 • Ska hår vara uppsatt?
 • Får man ha smycken?
 • Får man ha nagellack?
 • Relevanta kläder – labbrock eller inte? Kort/lång ärm?
 • Ska handskar, munskydd, visir eller liknande användas?

5. Användbara och inte enbart fungera som dekoration eller utfyllnad

Med hjälp av grafik går det att visualisera det som kan vara svårt att förklara med endast text och bild. Det kan röra sig om en process, ett samband eller utveckling. Undvik bilder som känns onaturliga och tagna ur sitt sammanhang såsom alltför arrangerade bildbyråbilder.

6. Genusmedvetna, normkritiska och inkluderande 

KI värderar mångfald, skilda åsikter och många röster, vilket ska speglas i bildvalen. Bilder ska till exempel visa hela KI (både campus Flemingsberg och campus Solna), samt visa bredden i KI:s utbildningar och forskningsmiljöer (inte bara utbildningar med högt söktryck). Våra målgrupper/besökare/användare ska känna igen sig i våra bilder. 

Sträva därför efter att vara genusmedveten, normkritisk (förstärker bilden redan befintliga normer eller utmanar du normen i dina bilder?) och inkluderande i bildvalet. Detta är viktigt att tänka på inte minst om AI används för att generera bilder, då forskning har visat att AI-bilder tenderar att förstärka stereotyper.

Gör gärna en kort analys innan du väljer bild:

 • Innehåller bilden eller texten några könsstereotyper eller begränsande normer?
 • Vem kan känna sig inkluderad eller exkluderad av bilden?

Använd bilder som är inkluderande avseende: 

 • Kön (Hur porträtteras olika personer? Aktiv, passiv, leende eller allvarliga osv.)
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsvariation
 • Sexuell läggning
 • Ålder

7. Fria från alkohol och droger

KI verkar för en drogfri arbets- och studiemiljö genom ett avståndstagande från alkohol, droger och andra beroendeframkallande medel och det gäller även i bilder. Undantag är genrebilder i syfte att illustrera forskning inom dessa områden. 

8. Fria från produktplaceringar

Undvik logotyper och märken på föremål och kläder. Undvik om möjligt bakgrundsmiljö med logotyper och reklam.

Fotograf och/eller bildbank

Anlita en fotograf

För porträtt, bilder av campusmiljöer, event och liknande kan du anlita en fotograf. Det finns två alternativ:

Genrebild från extern bildbank

Generiska bilder som ska beskriva ett specifikt ämne men där KI inte har egna bilder. Genrebilder ska följa checklistan för bilder.

Tillstånd och upphovsrätt

Användningsrättigheter och upphovsrätt

Du ska ha tillstånd att använda bilderna. Om du använder bilder från bildbyråer eller internettjänster måste du säkerställa vilka användningsrättigheter gäller för just den bilden. Generellt gäller att du nästan alltid måste du ange bildens upphovsman (fotograf eller källa) synligt i anslutning till där bilden används. Det finns bildsamlingar med bilder som har licenser som innebär att de får användas utan att först fråga upphovsmannen om lov.

Tillstånd från personer som syns på bild eller i film

 • Alla personer som går att identifiera i en film eller på en bild måste vara tillfrågade och ha gett sitt samtycke för medverkan.
 • Undvik att avslöja känsliga personuppgifter som medverkande i efterhand kan ångra.
 • Medverkande som återger personuppgifter om andra måste ha fått dessa personers tillstånd att delge uppgifterna.
 • Inga bilder där personuppgifter syns i bakgrunden ska användas.

Juridiska avdelningen är ansvariga för GDPR på Karolinska Institutet.

Samtyckesblankett foto och film

Tillgänglighet

Budskapen i film och bild på webben ska göras tillgänglig för personer som inte ser eller hör eller av andra orsaker har svårt att ta till sig text eller ljud. I korthet betyder detta att du måste berätta med undertexter eller alt-texter vad bilden eller filmen föreställer för den som inte kan se den.

För mer information om tillgänglighet till digital offentlig service, se sidan Tillgänglig film samt Tillgänglighet på webben - vad krävs av dig som redaktör.

Hitta bilder

Gratis bilder med fri licens

 • KI:s mediabank
  Mediabanken är tillgänglig för alla KI-medarbetare och innehåller bilder du kan använda dig av, helt utan kostnad. Fotografens namn står i anslutning till bilden. I mediabanken kan du även dela med dig av bildmaterial från din institution.
 • Wikimedia commons
  Sök efter bilderna som finns i Wikipedia encyklopedin, som oftast är fria att använda utan upphovsmannens tillstånd. Dubbelkolla dock alltid vilken användningsrättighet som gäller för att använda bilden utanför Wikimedia.
 • Googles avancerade bildsökning
  När du söker bilder på Googles sökmotor kan du filtrera resultaten efter bilder med tillåtelse att använda.
 • Flickr
  Flickr är ett socialt nätverk där användare kan ladda upp sina bilder. När du söker efter bilder kan du filtrera efter olika användningsrättigheter (Creative Commons licenser).

Köp bilder med fri licens

 • Getty Images
  Getty Images har en stor mängd bilder till bra priser, som passar bra när man behöver en genrebild eller illustration. I bildbanken Getty Images skapar du konto för inköp av bilder.
 • Science Photo Library
  Bildbank inriktad på bilder och illustrationer inom forskning och sjukvård, även här behöver du skapa ett konto för att köpa bilder.

Vanliga filformat för bilder

Vanliga filformat för bilder
Format Används för Om formatet
JPEG Fotografier Joint Photographic Experts Group (JPEG). Formatet är framtaget för att komprimera digitala fotografier och används ofta på webben.
PNG Ikoner, ritningar och grafik Portable Network Graphics (PNG) är ett format för digitala bilder. Kan användas på webben för grafik.
GIF Grafik Graphics Interchange Format (GIF) är en standard för icke-förstörande komprimering av bilder, kan användas på webben.
TIFF Fotografier som ska bildbehandlas Tagged Image File Format (TIFF) är ett filformat för bitmap-bilder. Fördelen med att lagra bilder som TIFF är att ingen information går förlorad, bildinformationen är enkel att komma åt och snabbare att bearbeta.
EPS Vektorgrafik (skalbar grafik) Encapsulated PostScript (EPS) är ett filformat för vektorgrafik och används av programmen Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.

Exempelbilder

Genrebilder

Foton: Getty Images, iStock, Björn Olin/Folio/imagebank.sweden.se, Erik Cronberg.

Byggnader och miljö

 • Ge en känsla av hur det är att vara på KI
 • Ljust och modernt
 • Skapa djup och perspektiv med spännande vinklar, exempelvis uppifrån.
 • Närbilder eller detaljer
Foton: Erik Cronberg, Erik Flyg, Martin Stenmark, Bildmakarna.

Ceremonier, evenemang och möten 

 • Fånga ett ögonblick, exempelvis när personer möts
 • Skildra stämningen, exempelvis genom färgtoner eller detaljer som speglar typ av händelse
 • Personer i bild ska upplevas aktiva och engagerade
Foton: Erik Cronberg, Erik Flyg.

Forskning, labb- och klinisk forskningsmiljö

 • Gärna samarbete mellan två eller flera personer
 • Få med bakgrund och miljö runtomkring (undvik stökig bakgrund)
 • Detaljbilder på forskningsinstrument eller händer 
 • Använd gärna forskningsbilder (mikroskop/cellbilder) 
 • Var noggrann med att det ser ut som i verkligheten. Dubbelkolla till exempel att smycken, hår och kläder följer de hygienkrav som finns för den specifika miljön. 
   
Foton: Erik Cronberg, Erik Flyg, Selma Wolofsky, Florian Salomons/Biomedicum Imaging Core.

Porträtt och gruppbild 

 • Hel- och halvbild
 • Tagna i relevant miljö (ej studio)
 • Ej frilagda bilder
Foton: Bildmakarna, Erik Flyg, Martin Stenmark.

Studenter och utbildning

 • Aktiva bilder
 • Moderna undervisningsmiljöer, om möjligt
 • Engagemang i bilderna 
Foton: Ulrich Schulte, PMAGI, Erik Cronberg, Erik Flyg.
droppar som ger frätskada på handen
En illustration som symboliserar en arbetsolycka. Foto: N/A

Illustrationer

Illustrationer är ett bra komplement till text och foton när du ska förtydliga fakta eller visualisera ett svårtolkat ämne. Illustrationer kan beskriva processer, göra instruktioner tydligare och väcka intresse på ett enkelt, snyggt och tilltalande sätt.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • UF.Kommunikationsavdelningen
Logga in med KI-ID