Varumärkesanvändning – om det blir fel

Vad innebär ett registrerat varumärke? Hur får du råd och stöd i varumärkesfrågor och hur anmäler du misstänkt varumärkesintrång?

Karolinska Institutet - ett registrerat varumärke

Karolinska Institutet är ett registrerat varumärke och KI har ensamrätt till varumärket. Det betyder i praktiken att ingen, utanför KI, har rätt att använda KI:s namn eller logotyp i de varuklasserna där KI:s varumärke är registrerat, utan KI:s godkännande. Den som ändå gör det kan göra sig skyldig till varumärkesintrång. Ett varumärkesintrång kan exempelvis vara en person som i sitt yrkesliv och på falska grunder utger sig för att tillhöra KI eller företag som felaktigt kommunicerar att deras produkter blivit testade vid KI.

Ensamrätten begränsar dock inte all annan användning av varumärket eller referenser till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster. Det skulle leda till en alltför stor begränsning av konkurrensfriheten på marknaden. Vad som omfattas av ensamrätten är en intresseavvägning, det kan t e x handla om personer som vill använda ett varumärke i ett särskilt sammanhang, exempelvis för att uttrycka kritik mot varumärkesinnehavaren. 

Om varumärket används på fel sätt

När du upptäcker något som du misstänker är fel relaterat till användning av KI:s varumärke kontaktar du i första hand din närmaste chef och/eller prefekt och utreder vad som finns reglerat i eventuella avtal. Många frågor om hur KI:s namn och logotyp får användas finns också reglerade i KI:s riktlinjer för varumärket. Du kan även rådfråga institutionskommunikatören i frågor som rör varumärke och grafisk profil.

Exempel på frågor:

  • När KI:s namn och/eller logotyp används i sammanhang där KI:s roll är oklar
  • När önskemål finns om att skapa nya logotyper eller profilering av t ex centrumbildning/samarbete.

Råd och stöd i varumärkesfrågor

När frågor inte går att lösa på institutionsnivå av närmsta chef/och eller prefekt, t ex när det är oklart vad som gäller, avtal saknas och/eller beslut om varumärkesanvändning saknas, kontakta KI:s kommunikationsavdelning. Kommunikationsavdelningen kan ge råd i varumärkesfrågor och är ansvarig kontakt för KI:s upphandlade varumärkesjuridiska ombud. För frågor om avtalsbrott och licenser kontakta KI:s juridiska avdelning.

SG
Innehållsgranskare:
Sabina Giulini
2024-05-27