Presentationsmaterial om KI

För dig som ska representera Karolinska Institutet i olika sammanhang finns allmänna presentationer om KI:s verksamhet. Du hittar även profilprodukter som beställs via KI:s webbshop.

PowerPoint-presentation om KI

Det finns en PowerPoint-presentation som innehåller basinformation om KI. Presentationen finns på svenska och engelska. Det finns kompletterande information i anteckningsfältet som stöd för ditt presentationstillfälle.

PowerPoint-presentationen KI i siffror är en kortare presentation av KI:s verksamhet med fokus på siffror från aktuell årsredovisning 2023.