Om Undervisning och lärande

Enheten för Undervisning och lärande (UoL) faciliterar pedagogisk utveckling på KI. Här kan du läsa mer om vårt uppdrag och våra områden.

En korridor med fåtöljer och ett mötesrum med glasdörrar hos Enheten för Undervisning och lärande, ANA10.
Enheten för Undervisning och lärande, ANA10. Foto: Louise Grännsjö.

Vision

Undervisning och lärande är en samskapande arena för medicinsk pedagogik som möjliggör utvecklande och berikande möten mellan människor, kunskap och praktik.​

Vi drivs av nyfikenhet att kontinuerligt lära och utvecklas så att vi kan bidra till ett meningsfullt lärande och bidra till KI:s vision om att verka för en bättre hälsa för alla.

Vårt uppdrag

Vi faciliterar pedagogisk utveckling vid Karolinska Institutets utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

I vårt uppdrag ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogiskt stöd för utveckling av undervisning och kurser, att skapa forum för pedagogisk dialog och främja organisatoriskt lärande, stöd vid produktion av multimediamaterial för lärande, samt pedagogisk infrastruktur.

Detta gör vi tillsammans med de som planerar, genomför och utvärderar KI:s utbildning.

Målgrupper

Vår verksamhet riktar sig till dig som är involverad i KI:s utbildning, såväl på lärosätet som inom hälso- och sjukvården i Stockholms län.

Områden

Enheten är indelad i ett verksamhetsstöd och fyra områden:

Pedagogik i verksamhetsintegerat lärande

Området utgår från forskning, erfarenhet och kontextuell förståelse för hur vi kan skapa förutsättningar för lärande i det kliniska sammanhanget. Vi fokuserar på att skapa förutsättningar för hög kvalitet i handledning av studenter i VIL och genomsyras av ett studentcentrerat, personcentrerat och interprofessionellt förhållningssätt.

Vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling i pedagogik samt bidrar till utveckling av handledningsmodeller och utbildningsprocesser i VIL. Området arbetar även med riktade utvecklingsprojekt för utveckling av förutsättningarna i lärandemiljöer i hälso- och sjukvården.

Högskoleförlagd pedagogik

Området utgår från forskning, erfarenhet och kontextuell förståelse för högskolepedagogik och medicinsk pedagogik. Området fokuserar på ett brett spektrum av pedagogiska teman, från studenternas lärande till kurs- och programdesign, examination och bedömning, handledning och utvärdering av utbildningens kvalitet.

Vi ansvarar för formell kompetensutveckling för lärare och handledare, samt erbjuder konsultation och driver projekt för att utveckla undervisningen.

Digitalt lärande

Området utgår från forskning, erfarenhet och kontextuell förståelse för hur vi kan skapa förutsättningar för lärande i digitala lärmiljöer. Digitalt lärande fokuserar på att skapa förutsättningar för att bedriva ett flexibelt lärande i digitala lärmiljöer oberoende av tid och plats genom att integrera digitala verktyg i undervisningen.

Vi ansvarar för utveckling av digital infrastruktur och erbjuder stöd för utveckling av undervisning och examination i form av seminarier, workshops samt riktade utvecklingsprojekt.

Kontinuerligt lärande och professionell utveckling

Området utgår från forskning, erfarenhet och kontextuell förståelse för högskolepedagogik och medicinsk pedagogik med fokus på det informella och organisatoriska lärandet. Området ansvarar för hur man skapar strukturer inom en organisation för att främja det kontinuerliga lärandet.

Vi erbjuder tillfällen, strukturer, resurser och forum för att kontinuerligt utvecklas och lära samt skapar förutsättningar för en lärandeorganisation. Vi driver även strategiska projekt för att utveckla utbildningen.