Konferenser inom utbildning på KI

Här kan du se genomförda och kommande konferenser, som Lärardagen och Utbildningskongressen, som KI arrangerar inom utbildning och pedagogik.

Lärardagen och Utbildningskongressen arrangeras vartannat år vardera. Syftet är att sätta fokus på frågor, idéer och inspiration inom utbildning för alla involverade i och intresserade av utbildningsfrågor kopplat till KI. En viktig del är att mötas och utbyta erfarenheter.

Utbildningskongressen

Utbildningskongressen sträcker sig över två dagar och genomförs till stor del på engelska.

KI:s utbildningskongressen ordnas 2-3 oktober 2024. Utbildningskongressen 2024 

Utbildningskongressen 2022 ordnades 28-29 september på temat "Continuous learning - Person, Practitioner, Workplace".

Lärardagen

Lärardagen äger rum den femte onsdagen efter terminsstart på höstterminen. Den dagen ska också vara undervisningsfri idrottsdag för studenterna. Lärardagens program är till stor del på svenska.

Lärardagen arrangerades 27 september på temat "Undervisning och lärande i en föränderlig värld".

Här finns material från Lärardagen 2023.

Lärardagen 2021 ordnades 29 september på temat "Innovativ bedömning".

År 2020 arrangerades ingen lärardag då KI var medarrangör på NU-konferensen.

Lärardagen arrangerades på temat "Digitalisering, en möjlighet att transformera lärandet".

Om

Lärardagen och Utbildningskongressen arrangeras av Enheten för Undervisning och lärande, på uppdrag av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt Kommittén för forskarutbildning.

Teachers chatting at Teachers' Day
Lärardagen i NEO, KI. Foto: Louise Grännsjö.