Aktivt lärande

Aktiva inlärningsmetoder uppmanar studenter att engagera sig i sitt lärande genom att tänka, diskutera, undersöka och skapa. Aktivt lärande innebär aktiviteter som utmanar studenternas tänkande, främjar utveckling av kompetens och stödjer lärande.

dekorativ bild
Illustration aktivt lärande. Foto: https://www.queensu.ca/.

Vad är aktivt lärande?

Aktivt lärande är en pedagogisk metod som fördjupar studenterna i ämnet genom interaktiva aktiviteter som debatter, problemlösningsuppgifter, fallanalyser och rollspelsövningar.

Denna metod lägger över mer ansvar på studenterna jämfört med traditionell föreläsningsbaserad undervisning, men lärarens och handledarens roll som facilitator är fortfarande viktig i en aktiv inlärningsmiljö. Längden på övningar för aktivt lärande kan variera, från korta aktiviteter till längre sessioner som sträcker sig över flera klasser.

Under lektionerna övar studenterna färdigheter, löser problem, arbetar med komplexa frågor, fattar beslut, föreslår lösningar och förklarar idéer med egna ord genom att skriva och diskutera. Återkoppling i rätt tid, antingen från läraren, handledaren eller från medstudenter, är avgörande för denna inlärningsprocess.

Utbildningsforskning visar att införandet av aktiva inlärningsstrategier i universitetskurser avsevärt förbättrar studenternas inlärningsupplevelse (Freeman et al., 2014; Theobald et al., 2020).

Active problem-solving confers a deeper understanding of science than does a standard lecture ... We find up to 20% better grades over usual methods… Evidence has been accumulating for decades that students who actively engage with course material will end up retaining it for much longer than they would have otherwise, and they will be better able to apply their knowledge broadly.

Waldrop, 2015.

Hur får jag in aktivt lärande i min undervisning?

Du kan överväga följande när du utformar din undervisning (Bucklin et al., 2021):

 • Strukturera aktiviteterna kring dina läranderesultat, särskilt för ämnen som studenterna vanligtvis tycker är förvirrande.
 • Det är viktigt att klargöra förhållandet mellan aktiviteter och lärandemål, eftersom studenterna kanske inte alltid gör denna koppling på egen hand.
 • Du kanske vill överväga att minska föreläsningsinnehållet för att ge plats åt diskussioner och aktiviteter. Detta kan innebära att du behöver granska dina föreläsningar och ta bort mindre viktiga delar.
 • Studenter kan tycka att det är bra att läsa innan lektionen och delta i digitala "quiz" eller diskussionsforum med låg insats. Detta tillvägagångssätt kan hjälpa dem att komma till lektionen redo att utforska mer avancerade ämnen.
 • Det kan vara bra att lägga in pauser för aktiviteter i föreläsningen. Det kan vara så enkelt som att uppmuntra studenterna att dela sina tankar om en fråga med en annan student.
 • Du kanske vill ge snabb feedback efter en aktivitet - kamratfeedback kan vara ett bra alternativ, till exempel genom en diskussion om att tänka och dela med sig.

Students who experience active learning in their courses perceive themselves as gaining knowledge and understanding from their courses and view their course work as personally rewarding.

Braxton et al., 2008.

dekorativ bild
Sustainable Development Goal 4: Quality Education. Photo: N/A.

Varför använda aktivt lärande?

Aktivt lärande hjälper dig:

Fokusera på studenternas lärande

 • Ökat engagemang hos studenterna: Aktivt lärande uppmuntrar studenterna att ta ansvar för sitt eget lärande och bli mer delaktiga i klassrummet. Eftersom studenterna får prova att tillämpa kursinnehållet kan relevansen ses snabbare och tydligare, vilket också är gynnsamt för motivationen.
 • Skapa variation i lärandet genom att ge dina studenter flera olika sätt att delta i interaktiva aktiviteter, som passar olika inlärningsstilar.

Koppla ihop resultat, undervisning och bedömning

 • Anpassa inlärningsaktiviteter och inlärningsresultat för att förbättra resultat och prestationer.
 • Se till att inlärningsaktiviteterna i din kurs direkt matchar avsedda inlärningsresultat.

Förbättra kvaliteten på undervisning och lärande

 • Studier visar att studenter som aktivt engagerar sig i kursmaterialet får en djupare förståelse för vetenskap och minskar risken för att misslyckas eller hoppa av kursen.
 • Aktivt lärande har visat sig ha positiva effekter på flera sätt, som minne, kritiskt tänkande, problemlösning, motivation och attityd.
 • Aktivt lärande uppmuntrar studenterna att samarbeta och arbeta i grupp, vilket bidrar till deras kulturella och språkliga kompetensutveckling.
 • Det kan också bidra till att minska antalet studenter som hoppar av utbildningen och öka deras förmåga att samarbeta.