Blandat lärande (Blended learning)

Blended learning, på svenska blandat lärande eller "flerformsundervisning", är en utbildningsstil som kombinerar traditionella undervisningsmetoder med online-lärande. Inlärningen online och på plats sker parallellt och kompletterar varandra, vilket ger en heltäckande inlärningsupplevelse.

dekorativ bild
Blandat lärande innehåller delar i både digital och fysisk lärmiljö. Illustration: https://www.opennetworkedlearning.se/.

Vad är blended learning?

En kurs som tillämpar blandat lärande, ofta "blended learning", är en kurs där lärandeaktiviteter och bedömningsaktiviteter genomförs i både den fysiska och den digitala lärandemiljön. En blandad kurs omfattar schemalagda fysiska lektioner som åtföljs av online-material och aktiviteter - i huvudsak en "blandning" av både live (synkron) och online-lärande.

I videon nedan ger Christopher Tuffnell en postpandemisk definition av "blended learning", där det inte bara handlar om att skapa video, utan om en grundläggande förändring i din undervisning, från lärarledd leverans till ett mer studentcentrerat tillvägagångssätt.

Varför utforma kurser med blended learning?

"Blended learning" är en dynamisk och anpassningsbar utbildningsstrategi som kan uppfylla de unika behoven hos både utbildare och studenter, av flera skäl:

  • Flexibel design: Erbjuder variation när det gäller tid, plats, väg eller inlärningstakt. Detta är särskilt användbart för vårdpersonal som ofta har krävande scheman (Cronje, 2022).
  • Effektivitet: Genom att kombinera det bästa från både online och traditionella metoder ger "blended learning" ett effektivt tillvägagångssätt för professionell utveckling (Shang & Liu, 2018).
  • Anpassningsförmåga: Förbereder studenter för de mångfacetterade utmaningarna inom modern hälso- och sjukvård. Det gör det möjligt att anpassa undervisningsmetoderna så att de passar de enskilda deltagarnas behov (Boelens et al. 2018).
dekorativ bild
Sustainable Development Goal 4: Quality Education. Photo: N/A.

Hur bidrar blended learning till kvalitet?

"Blended learning" höjer kvaliteten på undervisning och lärande genom att erbjuda variation, främja engagemang, förbättra effektiviteten och främja effektiva inlärningsresultat.

Fokusera på studenternas lärande:

  • Personanpassad inlärningsupplevelse: Utformat för att vara studentcentrerat och erbjuda variation och individanpassning. Det tillgodoser olika inlärningsstilar och preferenser, så att studenterna kan lära sig i sin egen takt och fokusera på områden där de behöver mer övning.
  • Ökat engagemang: Genom att erbjuda en mängd olika inlärningsmetoder och främja interaktion mellan studenter, kamrater, lärare och handledare skapar blandat lärande en mer engagerande och samarbetsinriktad inlärningsmiljö.
  • Integrering av teknologi: Integrerar teknik i inlärningsprocessen och hjälper studenterna att anpassa sig till ett alltmer digitalt samhälle. Det uppmuntrar också till aktivt lärande, vilket gör inlärningsprocessen mer intressant och engagerande.

Blended learning is being applied in all scientific and professional spheres. This learning model is praised for its positive impact on motivation and learning effectiveness, as well as for promoting student autonomy.

Castro-Rodríguez, et al. (2021)

Resurser

Relaterade utbildningsresurser