Medarbetare och deltagare på Lärardagen 2019.

För medarbetare på Undervisning och lärande (UoL)

Information för dig som är anställd eller anknuten till enheten för Undervisning och lärande. Här hittar du det du behöver gällande din anställning och information om vad som händer på KI.

Foto: Peter Stedt

På UoL

Paper and hand with pen Foto: Bild

Samverkan- och arbetsmiljögrupp

Protokoll från samverkan- och arbetsmiljögrupp inom Undervisning och lärande finns i UoL:s Teamsgrupp: kanal Meetings and events, under filer (Protokoll samverkan- och arbetsmiljögrupp).