Examination & bedömning

Bedömning och examination av lärande kan göras på många sätt. Här hittar du resurser, stöd samt föreskrifter och anvisningar om examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.