Pedagogisk grundsyn & utbildningsperspektiv

Här finns information och resurser för att designa en kurs för meningsfullt lärande och formulera lärandemål inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Enligt KI:s strategi 2030 ska ett antal gemensamma nyckelperspektiv integreras på alla program. Detta ska ge studenterna de färdigheter, kompetenser och attityder de behöver för att framgångsrikt hantera en ständigt föränderlig värld.

Gemensamma perspektiv i utbildningarna