KI:s utbildningsorganisation - vem gör vad?

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå stödjer fakultetsnämnden i frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid KI. Ansvar för utbildningsprogrammen har delegerats till två programnämnder och ett antal institutioner. Vid varje institution finns en utbildningsnämnd som ansvar för genomförande och samordning av institutionens hela utbildningsuppdrag.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C2.Medicinsk biokemi och biofysik
Logga in med KI-ID

Stöd vid UF och KIB

2024-01-11