Teambaserat lärande (TBL)

TBL, teambaserat lärande, är en undervisningsmetod som baseras på aktivt lärande och arbete inom grupper. Här finns mer information, material och länkar till kurser.

Vad är TBL?

Teambaserat lärande (TBL) är en undervisningsmetod som baseras på aktivt lärande och grupparbeten. Diskussionen är det främsta verktyget. 

Syftet med teambaserat lärande är att förbereda studenterna för att kunna lösa problem i den framtida yrkesrollen.

Film

Filmen ger en första introduktion över vad teambaserat lärande (TBL) är för dig som kommer att undervisa via TBL.

Kurser

Enheten för Undervisning och lärande (UoL) ordnar löpande kurser om TBL, både på introduktions- och fördjupningsnivå, inklusive workshop för att utforma din egen TBL-modul.

Våren 2024

Kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL) under våren 2024.

Du kan också se alla tillfällen i kalendern med kurser och webbinarier inom undervisning och lärande.

Självstudiekurs om TBL

I Canvas Catalog finns en självstudiekurs som innehåller grunderna till TBL. Du får också verktyg för hur du skapar en TBL-modul (inte att förväxla med moduler i Canvas). Kursen är asynkron och du kan genomföra den i din egen takt. 

Om materialet

Film, kurser och material är framtagna av Enheten för Undervisning och lärande