Pedagogiska akademin

Karolinska Institutets Pedagogiska akademi består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid KI. Deras pedagogiska insatser har bedömts som särskilt viktiga för att främja god utbildningskvalitet.

Pedagogiska akademin är ett nätverk av lärare vid KI. Syftet med nätverket är att premiera och uppmärksamma lärare med kompetens och erfarenhet utöver det vanliga, samt att stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete och engagemang inom utbildningsverksamheten vid KI.

Pedagogiska akademin instiftades 2011.

Ett stöd för utbildningsverksamheten

Ledamöterna i nätverket har inga fasta åtagande, men är en stor tillgång och stöd för utbildningsverksamheten genom sin stora erfarenhet och kompetens. Ledamöterna kan vara till stöd på olika sätt, till exempel genom att:

  • initiera pedagogiska diskussioner
  • stödja kollegors kompetensutveckling
  • sprida undervisningserfarenheter och pedagogiska kunskaper
  • bidra med pedagogisk kompetens vid bedömning av pedagogiska meriter.

Ansök till Pedagogiska akademin

Alla som har en lärartjänst (adjunkter, lektorer, professorer), är disputerade och aktiva inom KI:s utbildningar är välkomna med en ansökan för att väljas in i Pedagogiska akademin.

Ansökan görs genom att skicka in kort cv, pedagogisk meritportfölj samt ett rekommendationsbrev från prefekt (se mallar nedan) och bedöms sedan av interna såväl som externa bedömare. Utlysnings- och bedömningsprocessen samt verksamhetsutveckling leds av ordförande på uppdrag av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Årets utlysning för Pedagogiska Akademin är inställd på grund av vidareutveckling under 2024.

Kontakt

Profile image

Philip Malmgren

Handläggare

Dokument