Nätverk inom utbildningsadministration

Syftet med nätverken är att skapa en samhörighet i rollerna och att ha en plattform för informationsspridning och att dela kompetenser, goda exempel och arbetssätt. Nätverken är för handläggning, studievägledning och administration på grundnivå och avancerad nivå.

Nätverk för utbildningsadministratörer på KI

Inom Nätverket för utbildningsadministratörer anordnas möten två gånger per termin och därutöver seminarier på teman som berör gemensamma frågor om utbildningsadministration. Nätverket ska främja samarbete, sprida aktuell information och förbättringsarbete gemensamt för hela KI.

Nätverk för programstudievägledare

Studievägledare är välkomna att delta i nätverket, totalt är vi närmare 20 personer. Vi möts fyra-fem gånger per termin och avhandlar aktuella frågor för programstudievägledarna. Syftet med nätverket är att främja  informationsutbyte, diskutera nyheter, och att vara ett forum för samarbete.

Nätverk för utbildningsnämnds- och programhandläggare

Handläggare i utbildningsnämnder och för program är välkomna att delta i nätverket. Nätverket träffas ett par gånger per termin och tar upp aktuella frågeställningar.

Nätverk för VFU-handläggare

Här samordnar vi frågor som rör administrationen av VIL/ VFU  på en övergripande nivå, exempelvis JoBSH, EK och e-tjänstekort. Nätverket möts två gånger per termin.

Nätverken använder teams som grund för nätverkande, träffar och chattar. 

Välkommen att anmäla dig till nätverket via länkarna nedan, ansök om att få bli medlem i teamet.

Nätverket för utbildningsnämnds- och programhandläggare

Nätverket för studievägledare

Nätverket för utbildningsadministratörer

Nätverket för VFU/VIL-handläggare