Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA)

UGA:s uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till ledningen, fakultetsnämnden, kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Enhetschef

Profile image

Maria Bengtsson

Verksamhetscontroller

Våra medarbetare

Profile image

Christina Joos

Samordnare
Profile image

Faezeh Khalaji

Handläggare
Profile image

Hien Ekeroth

Handläggare
+46852486458
Profile image

Lena Atterwall

Samordnare

Linnea Hamrefors

Handläggare
Profile image

Malin Öhrman

Handläggare (föräldraledig)
+46852487146
Profile image

Philip Malmgren

Handläggare

Susanne Maxeem

Handläggare
Hien Ekeroth
2024-06-25