Skip to main content

Ladok

Ladok är ett nationellt system som ger universitet och högskolor i Sverige stöd i olika delar av den studieadministrativa processen. Här hittar du information om Ladok, länk till inloggning, manualer och instruktioner för hur du ansöker om behörighet.

Stöd för dig som arbetar i systemet

Ny användare i Ladok

MJ
Mikaela Jansson
2019-08-30
Mikaela Jansson